אאא

ימים אחדים לאחר התרחשות פיגוע הירי ופציעתו הקשה של פעיל הימין יהודה גליק, נמשך הפולמוס ההלכתי הסוער סביב העלייה להר הבית. ישנה עמדת מיעוט של כמה רבנים המתירים לאותם בודדים לעלות להר הבית וזאת בניגוד לעמדת רוב פוסקי ההלכה האוסרים זאת בתכלית.

אל עמדת הרוב מצטרף היום (שלישי) רב העיר ירושלים שנבחר לתפקיד פני כמה שבועות, הרה"ג אריה שטרן. לראשונה הוא מגלה את עמדתו בשיחה עם "כיכר השבת" ואומר כי הוא מתנגד לעלייה להר הבית משום שפוסקי ההלכה אוסרים זאת ועל כך אין עוררין.

"איני חורג ממסורת רבותי מישיבת 'מרכז הרב' בירושלים, הרב צבי יהודה קוק והרב אברהם שפירא זצ"ל, שאסרו עלייה להר הבית כפי שהרבנות הראשית פוסקת". אומר הרב.

לדבריו, "ישנה מחלוקת מהן המידות של הר הבית - היכן מותר להיכנס והיכן אסור". הרב אומר כי "גם אילו ידענו במדויק היכן המידות עדיין יש חשש שבשגגה אנשים יכשלו ויעברו איסורי תורה".

באשר למהומות שיוצרים אותם יהודים בעת עלייתם אל הר הבית, מסרב הרב להתייחס בטענה כי "מהומות זה לא נושא הלכתי אלא ביטחוני אבל מבחינת ההלכה זוהי דעתי שאסור לעלות".

לפני כמה שנים התעורר בפעם השנייה דיון בנושא על ידי גדולי התורה. לאחר הדיון יצא מכתב האוסר זאת. המכתב יצא בשלהי חודש שבט תשע"ב, על ידי הראשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר, תחת הכותרת: "קריאת קודש - הישמרו לכם מעלות בהר ונגוע בקצהו", הוא כתב: "הנני מוצא לי חובה קדושה להעיר את לבבכם כי איסור גמור הוא על-פי ההלכה לעלות להר הבית, ואיסור זה היה פשוט וברור מקדם קדמתה, והדבר נאסר על-ידי כל גדולי ישראל".

"אך בהיות ובתקופה האחרונה כל מיני ארגונים קוראים אל הציבור לעלות אל הר הבית", המשיך הרב עמאר במכתבו, "הנני לגלות בזה דעת תורה, כי האיסור בתוקפו עומד, ואיסור מוחלט לעלות אל הר הבית בזמן הזה".

מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל צירף את חתימתו למכתב הקורא לאסור באופן גורף את העליה להר הבית, בעקבות דברי רב כותל המערבי, הרב שמואל רבינוביץ, על העליה במספר האנשים הפוקדים את הר הבית וההתארגנויות השונות הצצות חדשות לבקרים. רב הכותל פנה למרן הגר"ע יוסף לבקשת השב"כ.

הגר"ע יוסף, הוסיף בכתב ידו לצד החתימה: "אני מצטרף בכל לב ונפש לקריאת קודש הנ"ל". על המכתב חתומים גם הגאון רבי שלום כהן ראש ישיבת 'פורת יוסף' בעיר העתיקה, הרב אביגדור נבנצל רבה של העיר העתיקה והרב שמואל רבינוביץ.