אאא

מבצע צוק איתן: בעקבות הלחימה הנמשכת ברצועת עזה, חבר בית הדין הגדול הגאון רבי ציון בוארון, קורא לציבור ל"צום בכי ומספד".

"קדשו צום קראו עצרה" פותח הרב בוארון את מכתבו: "בשעה קשה זו כאשר דם ישראל נשפך כמים נדרשים כולנו להתאסף בבתי כנסיות ובתי מדרשות לצום בכי ומספד (צום מי שיכול) לזעוק ולהפיל תחינתנו לפני אבינו שבשמים לרחם על פליטת עמו ישראל ולעצור המגפה והמשחית מעלינו ומעל כל עמו ישראל".

הרב בוארון מוסיף במכתבו: "רבני וגבאי בתי הכנסת נקראים בזה לקבוע בכל יום לפני תפילת מנחה שעה אחת לפחות לקריאת תהילים ואמירת סליחות בציבור".

"יחד עם זאת נתחזק כולנו בשמירת ולימוד הלכות שבת שהיא מקור הברכה שבזכותה אנו נושעים ונגאלים. הרב בוארון מסיים את מכתבו: "והשי"ת יאמר די לצרותינו ויחיש גאולתנו ופדות נפשינו אכי"ר".