אאא

חובתו של הדיין לשמוע את שני הצדדים, בכל נושא וכל דיון, נכתבה בפירוש בשלחן ערוך:

"אסור לדיין לשמוע דברי בעל דין האחד שלא בפני בעל דין חבירו".

חד וחלק. אסור.

וכן, מרן חשב גם על המתחכמים, שינסו לטעון שהביאו לפני הדיין את שני הצדדים, ומיד בהלכה הבאה כתב:

"לא יהיה הדיין שומע מפי המתורגמן, אם היה מכיר בלשונם ושומע טענותיהם".

והרמב"ם (אחד מקדמוני חכמי הספרדים) מוסיף, שמי ששומע צד אחד שלא בפני הצד השני, עובר על איסור תורה: לא תשא שמע שוא.

ובזוהר אף אמרו שדיין זה הוא כאילו קיבל על עצמו לעבוד עבודה זרה.

והריני נמנע מלהביא מקורות רבים וחריפים, מפני כבוד התורה ולומדיה.

*

שאלו את רבי יהונתן אייבשיץ בעת הגיעו לבר המצווה: כידוע שעד גיל 13 יש לאדם יצר הרע בלבד, ורק בעת קבלת עול מצוות בא אליו גם היצר הטוב, ואם כן - הכיצד זה הצלחת להתגבר על יצרך הרע עד כה, כאשר הוא היה לבד במערכה?

ענה רבי יהונתן: בכל עת שהיה בא אלי יצרי הרע, הייתי מזכיר לו את הפסוק "שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק". אסור לדיין לשמוע דברי בעל דין כששני הצדדים אינם נוכחים. וכך הייתי אומר לו, ליצר הרע: המתן מעט, עד שיבוא הצד השני - היצר הטוב - ואז אשמע את טענות שניכם, ואדון ביניכם.

*

אצל רבי יהונתן, היתה זו אימרה שנונה, כמעט הלצה. אבל לצערנו בדורנו הסיפור קרם עור וגידים.

אל אחד מגדולי ישראל, הגיע היצר הרע. וסיפר לו בגנותו של יהודי. והיצר הטוב? כלל לא הוזמן לדיון.

נכון, כתוב בתורה שאסור, אבל בחירות - פיקוח נפש - דוחה את כל התורה כולה....

התפלאתי מאד, האם זה יתכן שרב בישראל קיבל לשון הרע על אדם צדיק וקדוש, אולי אפשר לומר מזכה הרבים הגדול של הדור, בלי לשמוע את טענותיו.

רבינו הגדול רבי חיים קנייבסקי שליט"א ענה לי על השאלה: אכן, זה לא ראוי.

ואם זה לא ראוי, אז שום רב לא יעשה דבר כזה. אני לא צריך הוכחות על זיופים ועל שקרים, ברגע שרבי חיים אמר שאסור, אני יודע שמרן פוסק הדור הגר"ע יוסף לא חשוד על שום שבב של איסור.

*

ואם רבי חיים אמר, אפילו יאמר על ימין שהוא שמאל...

*

מישהו פעם עצר לרגע, וחשב על מעלתו של מזכה הרבים?

"כל המזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו".

מכאן תשובה לכל הטועים והתועים שאומרים שהרב אמנון יצחק "הקדיח תבשילו".

הם יאמרו "הקדיח תבשילו", אבל חז"ל אומרים "אין חטא בא על ידו".

למי אתם מאמינים?

*
כשמצד אחד עומדים כל גדולי ישראל:

הרב אמנון יצחק, מזכה הרבים, מזכה הרבות ומזכה הרבבות, קדוש וטהור...

הגראי"ל שטיינמן, שאמר שאם יש כח מצווה להשפיע...

הגר"ח קנייבסקי שעודד את הרב אמנון יצחק שליט"א, ותקף את מבקשי רעתו...

הגר"ש אוירבך שיתכן שישלח את אנשיו להצביע למפלגה זו...

ומי נגד גדולי ישראל?