אאא

סערה פרצה אמש סביב המקווה בשכונת מאה שערים בבניין של חסידות תולדות אברהם יצחק, כאשר שני אחים, חלוקים ביניהם בשאלת כשרות המקווה. בעוד אח אחד מתיר את השימוש והטהרה במקום, האח השני אסור זאת מכל וכל.

הסערה החלה במודעה שהתפרסמה אמש על-ידי 'היכל הוראה', העומד בראשותו של הגאון רבי משה ברנדסדורפר בנו של הגאון רבי מאיר ברנדסדורפר זצ"ל.

תחת הכותרת "להסיר מכשול", נכתב "אודות המקווה בשוק מאה שערים (מתחת לביהמ"ד תולדות אברהם יצחק). כידוע נבנתה בשעתו ע"י כבוד אאמו"ר זיע"א בתכלית ההידור והתקינו כמקוה דאורייתא, אולם לאחר שבוצעו בו שינויים (ע"י הבלנים על דעת עצמם) בתבנית בנייתו ואופן הכשרתו הורע חזקתו".

הרב ברנדסדורפר ממשיך וכותב כי "הדבר מהווה מכשול לרבים, לאלה החושבים אותו לכשר לטבילות דאורייתא". והוא מוסיף כי "לאחרונה נכשלו בטבילת גר, כפי שעלה על שולחן הרבנים בערב פסח על התקלות שיצא מזה".

"לכן ראיתי חובה לפרסם, כי המקוה הנ"ל אינו בחזקת כשרות, על-כן אין לטבול כלים ושאר טבילות דאורייתא, עד אשר יתוקן בור המים כפי שבנהו כבוד אאהמו"ר זיע"א בתכלית הכשרות וההידור",כותב הרב ברנדסדורפר.

ב'קו החשיפות' דווח כי לאחרונה נעשו שינויים ושיפוצים במקווה תת פיקוח של מו"צים, כאשר בחלק בו צריך להקפיד שבור השקת המים יהיה יבש לחלוטין, הסתפקו בהוראות דרך הטלפון ולא עשו זאת בנוכחות מו"צ.

לפי הדיווח, הם פנו אל הגאון רבי שמואל ברנדסדורפר, אחיו של רבי משה ברנדסדורפר, שהוא הנחה אותם כיצד הבור צריך להיות וכך הם עשו. כפי הנראה, הרב עצמו לא היה במקום, והסתמך על דברי הבלנים שאמרו כי הבור יבש, וכך גם עולה ממכתבו של הגר"מ ברנדסדורפר.

לעומת רבי שמאול ברנדסדורפר שהתיר והכשיר את המקווה, אחיו רבי משה ברנדסדורפר סובר כי חזקת הכשרות של המקווה הורעה כאשר הדברים נעשו שלא בנוכחות מו"צ, והדבר מהווה מכשול.

בתולדות אברהם יצחק אומרים כי רבי שמואל ברנדסדורפר הוא זה שייעץ ופיקח על כל שלבי שיפוץ המקווה והכל נעשה תחת פיקוחו המלא.