אאא

בהלם ובתדהמה התקבלה הידיעה המכאיבה על פטירתו במיטב שנותיו של הרב יוסף יהודה אריה זצ"ל בן יבדלחט"א הרב משה בריכטא שליט"א וחתן הרב מאיר לייב שפירא שליט"א, והוא בן חמישים ואחת שנה. מאות מבני ירושלים, משפחתו ותלמידיו ליווהו אמש למנוחות מבית המדרש סלאנים בירושלים להר המנוחות.

כבר בימי בחרותו בישיבה נודע בישרות שכלו ובמתינותו ובהתעמקות בלימוד, וקנה שם טוב בישיבתו אצל חבריו מכיריו וסביבתו.

בהגיעו לפרקו נשא לאישה את בתו של הרב מאיר לייב שפירא שליט"א, והמשיך בלימודיו לאחר נישואיו בכוללים שנודע בהם בין טובי האברכים, שקד על משנתו והגביר חיילים ביתר שאת לתורה ועבודה, היה דבוק בכל נימי נפשו לאדמו"ר מסלאנים זצוק"ל, ולהבדלחט"א האדמו"ר שליט"א. לאחר מכן שימש כמגיד שיעור בישיבתו של הרב ארנסטר בירושלים, ועם פתיחת ישיבת סלאנים בירושלים עבר לכהן בה כמגיד שיעור למעלה ממחצית יובל שנים. מאות רבות של בחורי חמד נמנו בין תלמידיו.

שימש גם כמגיד שיעור בדף היומי בביהכנ"ס סלאנים בשכונת בית ישראל, תלמידיו ושומעיו התענגו על הסברתו הבהירה תוך שהוא מתבל את דבריו ומוסיף נופך משלו ומאיר את הלימודים ונותן בהם אור וגוון משלו.

כן שימש בעל קורא קבוע וכמו"כ בעל תפילה בבית מדרשו הגדול בירושלים של האדמו"ר מסלאנים שליט"א, זאת בנוסף לקריאת התורה בביהמ"ד חסידים בקרית צאנז בירושלים, כשלקריאתו יצא שם טוב בהטעמה מיוחדת והברורה שנתנה לקריאה מימד והבנה נוספת.

את ביתו ניהל כמו את כל אורח חייו בצניעות ובפשטות שכה אפיינו אותו.

רק לפני שלשה חודשים אחרי שחש מכאובים נפנה לבדיקות מעמיקות ואז נתגלה לו מצבו החמור כשהרופאים גילו את אוזנו שמקננת בגופו מחלה ממאירה רח"ל שהתפשטה בגופו ואין לו סיכויים להירפא ממנה.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

באותה שעה נתגלו כוחות הנפש שלו בתעצומותיהם, תוך שהוא מקרין על סביבתו תחושת רוגע ומנוחת הנפש, לא ידעו תחילה הסובבים אותו ואף הקרובים אליו מהי חומרת מצבו, והיה סובב בבית החולים ומחזק את שאר החולים במחלקה בה הוא שהה.

אף בזמנים אלו לא הפסיק מלמסור את שיעוריו הקבועים עד לימיו האחרונים ממש. תעצומות נפש רבות נדרשו ממנו להמשיך בימים טרודים אלו שגרת חיים רגילה, תוך שהוא זוכה להשיא את בתו תחי´ עם אותה שגרת חיים רגועה ושלוה ולא נתן שמחלתו תאפיל על שגרת חייו.

חלק מהשיעורים שמסר בעת האחרונה היו בו בזמן ממש שהנוזל הכימותרפי נכנס לגופו והיה מוסתר מתחת לשרוול החולצה, כך חי חיים כפולים של המשך שיגרה מחד והתמודדות עם מחלתו הקשה מאידך, עם אותה מאור פנים התייחסות ומסירות לכל אחד ואחד.

בהלוויה רווית כאב בהשתתפות מאות מבני ירושלים, משפחתו ותלמידיו הרבים אשר באו לחלוק לו כבוד אחרון, ולהפרד מהאיש האהוב עליהם, שיצאה מבית הכנסת סלאנים ברחוב דורש טוב, הספידוהו מרורים כ"ק האדמו"ר שליט"א מסלאנים לאחר שהזכירו כפאר והדר שבחבורה והיותו נקי הן בענינים שבין אדם לחבירו והן בענינים שבין אדם למקום. כן הספידו חמיו הרב מאיר לייב שפירא שליט"א ובנו הרב מיכאל שליט"א. בביתו נותרו ארבעה מתוך תשעת ילדיו אותם לא זכה להשיא.