אאא

ראש ישיבת מעלות התורה, הגאון רבי שמואל אוירבך שליט"א הגיע אמש לשמחת שבע הברכות של אחד מתלמידיו, שהתקיימה בבית-הכנסת "היכל יצחק" במודיעין עילית.

אחד האברכים ניגש לראש ישייבה וגולל בפניו את פרשיית "הרב המגרש" שמסעירה בימים אלה את המגזר החרדי.

הגר"ש נשאל האם לראש ישיבה מותר, לפי ההלכה, לבטל מצוות שמחת חתן וכלה במידה והחתן אינו מקיים את מנהג הישיבה.

בתגובה, הניף הגר"ש את ידו בביטול והביע הסתייגות מן הפרשה.

בתוך כך, התייחס חתנו של מרן הגרי"ש אלישיב, הגר"י זילברשטין לסערה ואמר כי הוא יכול להבין את התנהלותו של ראש הישיבה שנטש את השמחה והורה לתלמידיו לעשות כן.

הוא ציין כי במידה ומוהל מתבקש למול ילד שאביו מנודה, אף שיש מצווה דאורייתא למול ביום השמיני - על המוהל אסור למול את בנו של המנודה.

כמה מגדולי ישראל שנשאלו על הנושא סירבו להתייחס ולהביע דעתם בפרשה השנויה במחלוקת.