אאא

הרמטכ"ל, רב־אלוף בני גנץ, אמור לפרסם בקרוב פקודה מסודרת בנושא שירת נשים בצה"ל. בראיון ל 'מקור ראשון' דוחה, הרב הצבאי הראשי, הרב רפי פרץ את הטענה שבסוגיית שירת הנשים ההלכה התכופפה בפני הצבא.

הרב פרץ אמר: "הרמטכ"ל קשוב מאוד לקולות שנשמעים ולוקח בחשבון הרבה מרכיבים, ובקרוב הוא יפרסם את ההחלטות המלאות שלו בסוגיה".

לפי הרב פרץ, "חייל רשאי להשתתף בטקס ממלכתי שיש בו שירת נשים".

את הפסיקה מציג הרב פרץ לאחר עבודת מחקר הלכתית מקיפה. "העבודה ההלכתית בנושא הזה החלה קודם לכן והיינו בעיצומה של גיבוש החלטה. זה תהליך שאתה רוצה לשמוע בו גדולי ישראל, להבין את אלו שפסקו בנושא בעבר, ולבחון אם אנחנו נמצאים באותה סיטואציה. בעודנו לומדים את הנושא נחת עלינו אירוע בה "ד 1 ומאז הכול היסטוריה".

הרב פרץ מדגיש כי "ההחלטה לא אומרת שחייל רשאי להיכנס לאירוע ממלכתי כזה כי אפשר לעגל פינות בהלכה. היא אומרת לו: תיכנס כי אנחנו חרדים למדינה, לצבא, לתקומה ולראשית צמיחת גאולתנו. לכל המרכיבים הללו יש משמעות הלכתית. אני אומר גם לחרדים שאני יותר חרדי מהם, כי אני מקפיד על כל ההלכות, ועל עוד הלכות שהם לא מקפידים".

ואיך יש להנחות חיילים בכל הקשור לשירת נשים? "אני אתן הנחיות מפורשות לרבנים מה להגיד לחיילים במצבים כאלו ואני לא רואה צורך לפרט. אני כן יכול לומר שעשיתי עבודה מקיפה בכל הנושא ההלכתי של הסוגיה. נפגשתי עם רבני ישיבות הסדר ורבני מכינות קדם-צבאיות ועם הרבה רבנים גדולים בישראל".