אאא

הרב זמיר כהן, ראש ארגון הידברות ומחבר ספר "שו"ת נזר כהן", בשיעור הלכתי מרתק נוסף – הפעם בנושא הלכות תקיעת שופר. כהרגלו בקודש, מעביר הרב את החומר באופן ברור, מעניין ושובה לב.

מה הקשר בין השופר לבין ימות המשיח? כיצד בדיוק "מערבב" קול השופר את השטן? מדוע בחלק מהתקיעות יש לעמוד, ובחלק אחר יש לשבת? מי פטור משמיעת קול השופר? ומה פשר סוגי התקיעות תשר"ת, תש"ת ותר"ת?

בחלקו השני של השיעור ממשיך הרב זמיר כהן בביאור ספר "נפש החיים" (שער א', פרק ט"ז), ומסביר על הנשמה, שנמצאת ברובה ובחלקיה הגבוהים ביותר מחוץ לגוף האדם, וכך בהקבלה גם על העולמות הרוחניים.