כותב השורות (צילום: מאיר אלפסי)
כותב השורות (צילום: מאיר אלפסי)

אחת התכונות הגלותיות הידועות מאז ומעולם היתה ההתחסדות וההתיפיפות. בעבר הרחוק הם עזרו ליהודים מול רודפיהם הפריצים. השתדלנות בפני השלטונות היתה מקצוע של ממש בתקופות מאוחרות יותר, מטעמים של הישרדות.

ללא חנופה בפני שרים ורוזנים, לא יכלו היהודים כמעט להתקיים. מעולם לא חשבו אותם שתדלנים ואנשי חצר המלוכה היהודים בתוככי לבם כי משרתים הם באמת מתוך כבוד לפריצים ולמושלים. בסתר ליבם בזו לדרך המושחתת בה נהגו אותם שליטי ארץ. כל החנופה למושלים אלו היה אך ורק בכדי לשמור על אותם נתינים יהודים אומללים.

משנתקלקלו הדורות נשארו אותם עסקנים, בשמם העכשווי "פוליטיקאים" שכל מהותם הוא התחנפות והתיפיפות מזויפת מתוכה.

הם עושים זאת מתוך אידיאל מזויף בכדי להיראות יפים ונאורים. ב"ה ובסיעתא דשמיא זכינו שרוב העסקונה החרדית אינה שייכת לאותו מגזר נאלח. חברי הכנסת הנכבדים מהמפלגות החרדיות נשארים נאמנים לה´ ולתורתו ולא הולכים שבי אחר דעות כוזבות ומבאישות. אדרבה: לוחמים בכל עוז למען המטרות הנעלות בשמירת ערכי התורה ולומדיה.

רוצה רק דקות שידור

אך יש את הבודדים, ובעצם ה"בודד" הסורר שללא בושה מחניף ללא הרף רק בכדי לזכות לעילת המראיינים והעיתונאים "החילוניים". כל-כך דבק הוא בהשקפתם עד כדי שנהפך לרב פוסק שלא מפחד להביע את דעתו בפני חבריו.

חיים אמסלם מייצג באמת ובתמים את רצונו העז לעשות הכל בכדי לזכות ברגעי אושר נצחיים בדקות שידור. הוא מדבר כל-כך יפה ומלא טעם לעם עד כדי שהוא טוען שהוא ממקדישי השם ברבים.

איש זה, לא בפעם הראשונה, עושה תרגילי חנופה והתיפיפות לתקשורת. בכל עת שהוא יכול לקעקע עוד יסוד מאבני המערכה של התורה ולומדיה עושה זאת בשחץ ובגאוה. כמה בתי דין רבניים נלחמו ללא לאות בעבור גיור עפ"י ההלכה דיינים. רבים הקריבו את עבודתם בכדי לא לגרום לגיור שאינו ראוי להיות לחלק מבני עמנו. היחיד שעמד לימין אותם גיורים נוראים היה פוסק החילונים הרב חיים אמסלם.

יהיו אלו שיאמרו: עזוב אותך. מדוע אתה מקדיש כתיבה ומאמר על תופעה מצחיקה שכולם מזלזלים בה. אני שומע גם כאלו שאומרים: עזוב אותך "הרב" אמסלם גם לא מקובל בתוך מפלגתו. הכל אמת, אבל יש עוד אמת אחת שההצלחה שלו היא כבירה הוא מצליח לקעקע את היסודות הוא מצליח להשפיע כארס נחש על הזילזול העמוק שיש כנגד העולם החרדי. הוא מהווה סמל ודוגמא בעיני רבים - הנה יש גם חרדים כאלו.

לבל נזלזל בכח השפעת הרע שהוא מצליח להכניס. לפלא גדול על ראשי מפלגתו שלא עושים לעניין הזה סוף. פלא בעיני ע"כ שממשיכים לקבלו בקרב הח"כים והציבור. חובה לעשות הכול בכדי לעצור את ארסו המפעפע. גם ארס נחש תחילה לא מורגש.

היעלה על דעת ראשי ש"ס להכניס רפורמי בתוך שורותיהם? וכי מה ההבדל בינו לבין רב רפורמי? גם הם מוכיחים מהתורה כל העולה על רוחם, גם הם נאורים, גם הם באים בשם אג´נדה ברורה ומוסברת היטב עפי´ השקפתם הפסולה.

עלינו לומר זאת בקול. דעותיו של "הרב" חיים אמסלם הם אותם דעות כמו של הרפורמים הזלזול שלו וההתנשאות לשנות את מסורת ישראל ואת ערכיה הם תואמים להפליא לדעות הרבאיים הרפורמים. וחבל שהוא מצליח להשמיע את דעותיו בתוך כותלי מפלגה כה יקרה כש"ס.

היעלה על דעתכם כי יהין ח"כ באגודת ישראל להביע דעות כוזבות אלו וישאר שעה אחת בתוך הסיעה והמפלגה?

חובתה של ש"ס היא לעשות הכל ומהר בכדי שהוא לא יופיע בשמה ובשם היהדות האורתודוכסית.