אאא

במאמר עמוק שפרסם הרב צבי ישראל טאו, מבכירי הרבנים בציונות הדתית ונשיא ישיבת 'הר המור', התייחס הרב ל'דעות החילוניות' ואמר כי הן "מעוורות אותנו מבחינה רוחנית".

המאמר, פורסם בקובץ 'אל מול פני המנורה' בו מאוגדים מאמרים של רבני הישיבה בה משמש הרב טאו כנשיא. קטעים מהמאמר פורסמו גם באתר הדתי לאומי 'כיפה'.

מדבריו של הרב טאו: "הדעות החילוניות מעוורות אותנו מבחינה רוחנית, מבחינת הדעת וההכרה מה אנו ומה חיינו ומהי מגמת כל הבניין והמהפכה ההיסטורית שאנו עוסקים בהם".

בהמשך מאמרו, כותב נשיא ישיבת הר המור כי "המחשבה הלאומית האפיקורסית ממוקדת בעולם הזה ואינה מאמינה בחיי הנצח של העולם הבא. בגלל שני חסרונות אלה אין לחיים הלאומיים יכולת להתמלא בגבורה ואמונה, והמחשבה הלאומית החילונית לא תוכל להחזיק מעמד ללא השלמה ממקור עליון יותר“.

"האדם חושב שההצדקות וההסברים הרציונאליים שהוא נותן למעשיו ולרגשותיו הם המקור שממנו הוא שואב את הכח לפעולותיו" הסביר הרב טאו, "אבל זו הרגשה בדיעבד על דבר שכוחו ודחיפתו לקוחים ממקור הרבה יותר עליון ממה שהוא יכול להבין ולשער — אור הנשמה הפנימי". 

הרב טאו התייחס לחיבור בין אמונה ולאומניות, וכתב: "בכמה מקומות באגרות אומר הרב (הרב קוק. מ.ל) שבצעדים הראשונים של תהליך הגאולה ניתן ללכת לאורו של הרגש הלאומי בלבד למרות שהמחשבות המובילות כביכול את התהליך סותרות ומחריבות אותו, אבל לאורך זמן לא יוכל הוא לבדו, בלי אמונה והכרה שלמה מהו מקורו, מה ערכו ולהיכן הוא חותר, להחזיק את הבניין".