אאא

"תראו מה זה נקרא יום שבת אצל הרב מועלם זצ"ל, סבי. מתחיל את הבוקר שלו בשעה 5:00 לפנות בוקר, יוצא למרפסת. קורא לאור הלבנה שניים מקרא ואחד תרגום, עם רש"י".

הדובר הוא נכדו של הרב יהודה מועלם זצ"ל, ראש ישיבת פורת יוסף. צוות "כיכר השבת" שמע ממנו דברים מאלפים על סבו, רגעים אחדים לפני מסע הלוויה המטלטל שנערך אתמול בהשתתפות רבבות.

"בשעה רבע לשבע, היה יוצא לבית-הכנסת כדי להתפלל. הוא היה חזן", מוסיף הנכד לספר בערגה.

בתום התפילה, מספר הנכד, הוא היה צועד לביתו כשמקיפים אותו תלמידים רבים ומתפלפלים איתו בלימוד.

השבת של הגר"י מועלם היתה גדושה בהרבצת תורה: אחרי סעודת השבת, הוא פנה למסור שיעור מסורתי. ואז שיעור נוסף.

הנכד מדבר על סבו הגדול, הרב יהודה מועלם, ביראת כבוד. עיניו מצטעפות כשהוא נדרש לתאר את ימיו האחרונים בעלמא דין: "זה ממש קרה בעשרה הימים האחרונים. בסוכות, הוא עוד הלך לבית-הכנסת. הוא אמר שיש לו אחריות. גם בהושענא רבה הוא הלך לבית-הכנסת".

בהושענא רבה, ביקשו בני משפחתו להקל עליו וארגנו מניין לומדים בביתו. אבל הגר"י מועלם סרב להם, וביקש מהם שילכו. "הוא לא רצה להטריח אותם", מסביר הנכד.

מחשבתו היתה חדה, מתאר הנכד, גם בימיו האחרונים. "הייתי איתו ביום חמישי האחרון, כל הלילה. ישנתי איתו בחדר בבית חולים. באמצע הלילה, שמעתי צעקות: ´אוי לי מיום הדין, אוי לי מיום התוכחה´. שאלתי אותו: סבא, אתה צריך משהו? הוא השיב בשלילה´.