אאא

ציבור בני התורה ועולם הישיבות נקרא להתפלל ולעורר רחמי שמים עבור ראש ישיבת פורת יוסף הגאון הצדיק רבי יהודה מועלם שליט"א שמצבו הרפואי הורע.

 

הגה"צ רבי יהודה מועלם שהוא תלמיד חכם עצום ושקדן נדיר הוא משרידי דור דעה ומראשי הישיבה ומורי הדרך בעולמה של תורה. ורבים מבני התורה והישיבות בפרט בעולם התורה הספרדי חבים לו את דרכם הרוחנית אחר שהוא מורה דרכם שנים רבות בהליכות המיוחדות ואישיותו הכבירה.

 

בראיון שנערך עימו לא מכבר לגליון "עונג שבת" של יום ליום ערב חג הסוכות אשתקד נכתבו אודותיו כמה אנקדודות מעניינות המבהירות את מעמדו התורני המיוחד:

 

כאשר נפטר הגאון הגדול רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל התבטא מרן מאור ישראל שליט"א ואמר לי "מי נשאר לנו בדור הזה חוץ מהרב יהודה מועלם..."

 

ראש הישיבה הגר"י מועלם, על אף גילו המופלג הקפיד תדיר ללכת לישיבה רגלית.

 

תלמידיו נדהמו לראות מידי פעם בפעם כיצד למרות גילו הגבוה גם ביום השלג הגיע רגלית לישיבה ולא ויתר על השיעור על כל הכרוך בכך.

 

 

כאשר ראש הישיבה הגר"י מועלם נעדר מהישיבה עקב נפילה. עם חזרתו ערכו לו תלמידיו קבלת פנים ברוב עם וגיל. ראש הישיבה הגאון הגדול רבי משה צדקה אמר אז בקבלת הפנים כי הרב מועלם הוא מהדמויות המיוחדות שרק לראות אותו זה משפיע על הישיבה ועל היראת שמיים של הבחורים.

 

עד היום עם גילו וזמניו היקרים אינו מוותר על שיעוריו הקבועים לבעלי בתים.

 

פעם כאשר היה בישיבה חשד על אחד הבחורים כי אינו מתפלל באו וסיפרו להגאון הרב מועלם... הרב ברוב צדקותו אמר כי לא יכול להיות מושג כזה שבחור לא יתפלל.

 

ראש הישיבה הגר"י מועלם היה לובש מעיל קצר ובשנים אחרונות הנהלת הישיבה ´חייבוהו´ לעבור לפראק ובתחילה במשך שנים היה לובש את הפראק בישיבה וכשהיה יוצא היה לובש שוב את המעיל הקצר...

 

הציבור נקרא להעתיר תפילה לרפואתו של הגאון הרב יהודה בן שמחה.