אאא

הרב יעקב יוסף, בנו בכורו של הגר"ע יוסף, מחדש את ישיבתו בראש הרכב בית הדין 'קהל היראים' שבירושלים, לאחר כמה שנות היעדרות.

כבר לפני יותר מעשר שנים הצטרף הגר"י יוסף לביה"ד בראשותו של הגאון ר' ישראל שוורץ, אולם לפני קרוב לארבע שנים, אחרי כשבע שנים רצופות בבית הדין, הודיע לפתע על פרישתו, בנימוק כי "זמנו אינו מאפשר לו להיות דיין".

כעת מודיע הרב יוסף על חזרתו לשבת בראש ההרכב. המדובר בינתיים בפעם בחודש בלבד, ובימי שישי, ובחורף במוצאי שבת. בראש ההרכב ישב הגר"י יוסף, ולצידו הגר"י שוורץ – ראש ביה"ד, והרב יוסף ועקנין ראש כולל 'צוף דבש' הנחשב למקובל גדול.

ביה"ד 'קהל היראים' הוקם לפני כ-19 ע"י האדמו"ר מסטרופקוב זצ"ל. זהו בי"ד שמתמחה בדיני ממונות. ובין הדיינים נמנים הרב יעקב יצחק קליין מב"ב, דיין בויז'ניץ – ברכפלד. הרב שלמה נחשוני - חתנו של הגרי"ד גרוסמן ממגדל העמק. והרב משה סאקס.