אאא

"היה אברך די חסידי שבימים הטובים שלו היה מתחיל את הלילה באמירת קריאת שמע שעל המיטה וגומרה לאחר זמן רב והנה לאחר נישואיו נדבק בו החיידק המסוכן של האינטרנט ואשתו באה להתלונן כי באחת הלילות היא גילתה שהוא נוהג לשבת מול המסך עד שהגיע זמן קריאת שמע של שחרית".

הדובר הוא הרב יצחק-יהודה ירוסלבסקי, מזכיר בית-דין רבני חב"ד בישראל, שאמר את הדברים במסגרת ראיון שהעניק לשבועון חב"ד שיצא-לאור מחר (חמישי).

במהלך הראיון, הוא גם אומר כי אינטרנט רימון לא מספק אותו: "היום הילדים הקטנים הם מומחים עצומים בכל מה שקשור למחשב ויש להם את היכולת לעקוף כל חסימה אפשרית. הם עושים זאת לא רק לחטוא, אלא כתחביב להראות שהם יכולים לעקוף את החסימות, אבל לפועל הם מגיעים לאותם אתרים פסולים שכל באיהם לא ישובון ר"ל".