אאא

בכל שנה ושנה עם כניסת חודש אלול משהו קורה באוויר, הגעגועים לרבי נחמן עולים לסף גבוה במיוחד כולנו מתכוננים  לנסיעה הגדולה, אומן אומן ראש השנה.

   קרא עוד:

היה זה לפני מאתיים שלושים שנה שקרא רבי נחמן לתלמידיו  "ראש השנה שלי עולה על הכל איש בל יעדר"  רבי נחמן חוזר מארץ ישראל ומבקש מתלמידיו לא להדפיס את חידושי תורתו שנאמרו קודם היותו בארצנו הק' "שתורת ארץ ישראל גבוהה יותר ויותר" הוא אומר, לתלמידיו שבאים לקבלו מהמסע הארוך הוא מכריז קיבלתי במתנה  מה' יתברך את ראש השנה, בראש השנה אני יכול לפעול  עבור כל אחד ואחד ישועות ותיקונים נפלאים  אפילו מה שאי אפשר לפעול בכל השנה.

הם מתקבצים לראשונה בעירת זלטיפולי מקום מושבו של רבי נחמן דאז, הם מתפללים את התפילות הארוכות של ראש השנה בהשתפכות הנפש  והשהות עם הצדיק יסוד העולם מביאה אותם להישגיים תורניים ורוחניים שאין לשער וק"ו להעלות על הכתב, מאותה שנה תלמידי רבי נחמן מתקבצים בראש השנה .

רבי נחמן מיחד שני עדים וכך הוא אומר להם "שגם כי ימלאו ימיי מי שיבוא על קברי וייתן פרוטה לצדקה ויאמר העשרה מזמורים  {תיקון הכללי } אשתדל להושיעו ולתקנו גם אם עצמו חטאיו במאוד מאוד אני יוציא אותו מהשאול תחתיות", בסוף ימיו  ממש קודם פטירתו רבי נחמן עובר לעיר אומן  יהודים רבים עולים  להסתופף בצילו הק', בראש השנה האחרון לחייו בין החג הראשון לחג שני רבי נחמן אומר תורה במשך שמונה שעות רצופות הוא קורא לתלמידיו לאהוב כל יהודי באשר הוא וחלילה לדון יהודי אחר לחובה, עלינו להכניס כל יהודי תחת כנפי השכינה,  לתלמידיו הוא מודיע אני הולך מן העולם  "אך מה לכם לדאוג מאחר שאני הולך לפניכם רק תחזיקו עצמיכם ביחד", לביתו שנבהלת הוא אומר פטירתי זה כמו שאני עובר מחדר לחדר אם תבקשי אני לא ישמע?  לרבי נתן תלמידו הוא אומר תבואו  אצלי  על ראש השנה  לדורות.

בכל שנה ושנה רבבות יהודים זוכים לקיים את צוואתו האחרונה של רבי נחמן, בתקופת השלטון הקומוניסטי כאשר לא היה ניתן לקיים שום סממן יהודי היו חסידי ברסלב עומדים בשוק באומן מקום אשר ניתן לצפות בציון הק' ומתפללים  תוך כדי סכנה נוראה שיתפסו בידי השלטון , מי שרק נחשד נשלך לעבודות כפיה בסיביר הרחוקה , מדהים לראות את רוח קודשו של רבי נתן תלמידו של רבי נחמן במכתב לבנו הוא כותב "תדע לך שגם אם כל הדרך הייתה חרבות הייתי נוסע, אין לנו מושג איזה כח יש לצדיק הענק הזה", במקום אחר הוא אומר יבוא זמן  שלא יהיה שייך להשתטח על הציון בראש השנה, "אפילו תעמוד בשוק ותקרא את התיקון הכללי" ובעוד מקום הוא כותב "יהיה זמן שלא יהיה ניתן להשתטח מפני הרבבות שיעמדו על הציון "דבר שנתקיים בימנו אנו ב"ה .

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

אני הקטן אחד העם מוסיף ב"ה כמידי שנה ושנה מאז קודם גיל שבע מור אבי זצוק"ל היה לוקח אותי לאומן בראש השנה, אין ספור מקרים שראו עניי איך יהודים  שבקושי יודעים צורת האלף בית עוזבים את חיי עולם הזה וחוזרים לצור מחצבתם.

בקדושה נוראה כוחו של רבי נחמן חזק מאד ללא הרבה הסברים, עם ישראל חוזר בתשובה בהמוניו על ציונו, לא מזמן פגשתי יהודי ממוסקבה שסיפר לי  שלמעט שהוא בן של יהודי לא ידע דבר מתורתינו הק' באחד ממסעותיו לצורכי מסחר עבר בביש ליד אומן הג' פי אס ציין לו נקודת עניין יהודית באומן, הלה נכנס לציון ללא הרבה הסברים החל לקרוא תיקון הכללי ברוסית במשך עשר דקות ויצא את העיר, הנ"ל מספר לי בדמע מאז לא הפסקתי לחשוב אני יהודי,  בראש השנה האחרון הוא כבר בה עם קבוצה של ברסלבים חדשים ממוסקווה  תחת השראתו .   

וכמובן דעתי לא נחה מאז שקראתי אמש פה באתר את אותם גיבובי המלל של אותו האיש אשר ידוע כמחפש ריב ומדון דווקא בימי חודש אלול, דע לך שעדיף להיות חסיד ברסלבר תמים ופשוט וללכת בדרכי אבותינו הקדושים מלהיות ליטאי מתוחכם וחסר עמוד שדרה כמוך וכמו חלק מאבותיך, איך אמר רבי נחמן במיוחד לאנשים כמוך "בקצה כל החוכמה נמצאת התמימות".

ניפגש באומן אצל אור האורות כפי שרבי נתן כתב  "וצריכים אנו לשבר על זה מניעות קשות מה אומר לכם אין דבר למעלה מזה".