אאא

בליבו של הנגב הצחיח, הקים הגאון רבי יששכר מאיר זצ"ל אימפרייה שכולה תורה וחסד. זה החל לפני כחמישים שנה, אז הגיע הגר"י אל הנגב והחל להפריח את השממה.

"החלטתי להאיר את החשיכה הרוחנית בנגב", הוא סיפר בהזדמנויות רבות. אז הוקמו בתי-ספר לבנים ולבנות, ישיבה קטנה, סמינר לבנות ותיכון לבנות יתומות.

במהלך השנים התקבצו סביבו עשרות בוגרים. כך התגבשה קהילה מיוחדת בנתיבות, בראשה עמד ועליה ניצח.

אחר-כך הוקמה הישיבה בזרועה, חרף חששם של התושבים. במשך הזמן, גם תושבי היישוב הבינו את הזכות שבהקמת הישיבה.

"כיכר השבת" מגיש לצפיה וידאו מיוחד המביא את סיפורם של המוסדות המיוחדים.