המתמודד לתפקיד הרב הראשי האשכנזי, הרב דוד לאו, הגיע לפני כשבועיים למעונו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן ברחוב חזון-איש 5 בבני-ברק.

הרב לאו, רבה של מודיעין ובנו של הרב ישראל מאיר לאו, הגיע אל ראש הישיבה כדי לקבל את ברכתו וזאת לאחר שהביע את תמיכתו במועמדותו לתפקיד הרב הראשי.

עם צאתו של הרב לאו מביתו של הגראי"ל שטיינמן הודיעה בצורה רשמית תנועת 'דגל התורה' כי בעקבות הוראתו של ראש הישיבה הרי שתמיכת חברי הגוף הבוחר המזוהים עם התנועה הליטאית נתונה לרב דוד לאו.

היום (ראשון) חושף אתר "כיכר השבת" תיעוד מהחלק המרכזי מברכתו של מרן ראש הישיבה לרב דוד לאו.

בחדר נכחו נכדו של ראש הישיבה, נאמן ביתו הרב דוד שפירא וכן חברי "כוורת הבחירות" של 'דגל התורה', מנחם שפירא מנהל המחלקה המוניציפאלית, אליעזר ראוכברגר ושבתי מרקוביץ.

הרב דוד לאו הגיש לגראי"ל את ספרו התורני "משכיל לדוד", מרן עלעל בו במשך דקות ארוכות כשהוא עומד על הפסוק אותו קרא הרב לאו בקול: "הוריני ה' דרכך ואהלך באמיתך", כשהוא מבקש מראש הישיבה ברכה להצלחה.

"אנו זקוקים לסיעתא דשמיא מיוחדת", הצהיר הרב לאו בפני הגראי"ל שטיינמן שהגיש לו את ידו ואמר לו "בעזרת ה' שתהיה הצלחה רבה, הצלחה ושמירה גדולה (מכל המזיקים)".

הרב שטיינמן הוסיף והזכיר גם את שורשיו הגדולים של הרב לאו ואת העובדה שהינו מייצג שולשלת רבנים במשך דורות רבים.