אאא

מאות אלפים מעמך בית ישראל יתכנסו הערב בבתי הכנסיות לתפילת כל נדרי. לקראת צום יום הכיפורים הבא עלינו לטובה, מפרסם הרב הראשי לישראל הגאון הגדול רבי ברוך דוד לאו שליט"א, הוראות הלכתיות.

לפי הרב לאו, "חולה הרוצה להחמיר על עצמו ולצום - בניגוד להוראות הרב והרופא, הרי הוא שופך דמים. כשם שמצווה על האדם האחד לצום, כך מצווה על השני לאכול".

מאידך, מדגיש הרב הראשי לישראל כי "מי שמחויב לצום וקשה עליו הצום, עדיף שישכב כל היום בביתו, ולא ילך לבית הכנסת, כדי שלא יגיע למצב שיצטרך לאכול ולשתות. מאחר ועיקר היום הוא הצום".

הרב הראשי מוסיף ואומר כי "מן הראוי שחולה / מעוברת או יולדת ינוחו בחדר ממוזג, כדי שלא יצטרכו לשתות או שיוכלו למעט בשתייה מפני שמצות היום היא צום, ומי שיכול הולך לבית הכנסת."

הרב לאו נותן הוראות הלכתיות נוספות ומבהיר: "מצווה על בעלה של מעוברת ומניקה לטפל בילדים, כדי שתוכל לקיים את מצות היום, ולא תאלץ לאכול או לשתות".

כמו כן מדגיש הרב כי אסור לאכול ולשתות אף פחות מכשיעור. הכמויות שהוזכרו באכילה (27 גרם כל תשע דקות) ובשתייה (עד 40 סמ"ק כל תשע דקות) הינן לחולים בלבד.

לגבי דינם של מעוברת ומניקה הרי שעליהן לצום צום מלא. הרב לאו מציין כי אישה מעוברת הנמצאת בסוף הריונה וחשה צירי לידה סדירים, מותר לה לשתות פחות מכשיעור, כדי שלא תגיע ללידה במצב של חוסר נוזלים.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

בנוסף, "יולדת, בשלושת הימים הראשונים לאחר הלידה (72 שעות) אינה צריכה לצום. אולם, אם היא אינה מבקשת, והרופא אינו דורש שתאכל, מאכילים אותה לפי השיעורים. הרב לאו מוסיף כי ״מן היום הרביעי ועד תום שבעה ימים מלאים מהלידה, אם היא מבקשת אוכל, או שהרופא דורש, מאכילים אותה כרגיל. אם הרופא אומר שאינה צריכה, או שהיא מרגישה טוב ואין במקום רופא, הרי שמותר לה לאכול ולשתות כשיעור. אם היא רוצה לצום והרופא לא מתנגד, מותר לה. מן היום השביעי ואילך חייבת לצום, אולם אם כתוצאה מהלידה חלה הרעה במצבה והיא רוצה לאכול, או שהרופא דורש שתאכל, חייבת לאכול. אם נסתיימו שבעת הימים מהלידה באמצע יום הכיפורים, חייבת לצום מן השעה שנסתיימו שבעת הימים".

בכל המקרים שהזכרנו, מדגיש הרב לאו כי אם החולה רוצה לאכול מזכירים לו שהיום יום הכיפורים, אך אם אומר אף על פי כן, הרי שמאכילים אותו.

לגבי מינקת, שהתינוק ניזון רק ממנה, ואם לא תשתה קיים חשש שלא תהיה לה כמות מספקת עבור התינוק, יש מקום להתיר, אך תשאל רב קודם לכן. הרב לאו מבהיר כי מותר לחולה, גם אם אינו במצב סכנה, לבלוע תרופה שטעמה מר, אולם אסור לשתות מים ולהקל על הבליעה. חולה שיש בו סכנה או קיים חשש שיסתכן אם לא יטול את התרופה, והוא אינו יכול לבולעה בלי דבר מר, יוסיף דבר מה למים, כך שתורגש המרירות, ויבלע את התרופה עם מים פחות מכשיעור.

כמו כן מותר לקחת לפני הצום את התכשירים העשויים להקל על הצום. "יהי רצון שנזכה כולנו לסליחה, מחילה וכפרה",
מסיים הרב הראשי לישראל את הוראותיו בברכה המסורתית לכלל עם ישראל.