אאא

המועצה הדתית חברון, בראשותו של המרא דאתרא הרב דב ליאור, הודיעה בימים אלה על הסרת הכשרות מ'יקבי חברון', בעקבות חוסר עמידה בנהלים.

הרב ליאור מציין במכתב את הסיבות שגרמו לו להסיר את הכשרות: "יבוא מיץ ענבים וחומרי גלם ללא אישור הרבנות הראשית לישראל, העדר השגחה צמודה בזמן הייצור ותיקון נוסח התווית על פי הנוהל הנדרש לא יתיר בפנינו את הברירה אלא להסיר מהמקום את תעודת הכשרות", מציין הרב.

"לאחר שהם השמיעו את טענותיהם וסרבו לקבל את הנחיות הרבנות המקומית אנו נאלצים להודיע על הסרת הכשרות מעל יקבי חברון על כל מותגיו עד להודעה חדשה".