אאא

הרב מאיר מזוז, ראש ישיבת כסא רחמים בבני-ברק נחשב לאחד מגדולי חכמי המזרח בדורנו ומפוסקי ההלכה הבולטים.

הערב פורסם בקו החשיפות כי לאחרונה נשאל על המנהג שנפוץ בקרב נשים, הלובשות רעלה על פניהן כשהן יוצאות לרחוב.

הרב מאזוז נשאל האם מדובר בחומרה המתקבלת על הדעת ומתאפשרת על פי ההלכה, כיוון שמדובר בצניעות יתירה או שמא שכרו יוצא בהפסדו כי הן מושכות תשומת לב.

הרב מאזוז השיב בנחרצות כי כל חומרה שאינה מופיעה במקורותינו ואינה נהוגה על-ידי חז"ל, הנוהג בה גורם כי יוצא שכרה בהפסדה.

לפי מה ששמעתי, הוסיף הרב, יש מהן הדומות למחבלות רעולות רח"ל ועל כך יש להביא המשנה במסכת שבת "ערביות יוצאות רעולות".

"הלוואי תשמורנה על כיסוי ראש כפי שצריך", מסיים הרב.כשמתשובתו ברורה דעתו הנחרצת כנגד הרעלות.

הדברים פורסמו לראשונה בעלון "פניני הפרשה".

חרדיפדיה