אאא

לקראת חג השבועות, זמן מתן תורתנו, הגיע "כיכר השבת" אל ביתו של הרב מיכאל לסרי בבני-ברק, אחד הרבנים הנודעים, מרצה בכיר ומקרב אלפים ורבבות לאביהם שבשמיים, שיאמר מספר דברי תורה וחיזוק לגולשים על מהות החג.

הרב לסרי מקבל אותנו בחביבות ומביא וורט בשם גדולי בעלי המוסר המסבירים כי בתורה כתוב "כי אם אדם כפה עצמו ואנס אישה עליו לשלם לאבי הנערה ולא יוכל לשלחה כל ימי חייו", מדוע עונש זה ניתן לו?

משיבים המפרשים כי כיוון שפעל בכפייה ובכוח לא יכול להגיד לאחר מכן שהוא חוזר בו ומתחרט מחמת שאין הכלה מוצאת חן בעיניו, גם אם היא חלילה מצורעת או מוכת שחין הרי שהוא חייב לקחתה לו לאשה.

מסביר הרב לסרי כי "במתן תורה לא רצו בתחילה עם ישראל לקבל את התורה הקדושה והקדוש ברוך הוא כפה עליהם הר כגיגית בבחינת אנס אותם לקבל את תורתו, תורת אמת".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"מדוע עשה זאת?", תוהה הרב לסרי ומשיב: "זהו חסד מאיתו יתברך אשר כביכול רצה להבטיח שהקשר יהיה קשר של קיימא לעולמי עד ושהמחויבות תהיה שרירה וקיימת לנצח נצחים. שלא ייוצר חלילה מצב שבאם יחטאו ישראל ויהפכו ל"מצורעים" ויפסיקו למצוא חן בעיניו הרי שייפסק הקשר. לא ולא".

"גם אם יפרו חלילה עם ישראל את הברית מצדם ולא יתנהגו כראוי לבניו של מקום, הרי שהמחויבות כלפי העם הנבחר שרירה וקיימת והקידושין יחולו בכל מצב ללא כל תנאים", מוסיף הרב לסרי להסביר, "כפה עליהם הר כגיגית, זו לא רק חובה אלא זכות לעם ישראל שזכה כי על-ידי כך הקשר הינו בר קיימא ללא אפשרות להפר אותו ולנתק את העם היהודי מבורא עולם".

לסיום נושא הרב לסרי כמה מילים על "הצורך בהתחברות רגשית לתורה הקדושה., לאהוב ללמוד תורה". מסביר הרב לסרי כי כמו שבנישואין של בעל ואשה חשובה והכרחית אותה התחברות נפשית ורגשית הרי שגם בין עם ישראל, אורייתא וקודשא בריך הוא אותה התחברות נחוצה ומביאה לקשר בריא בין העם לבוראו.