אאא

הגר"י מצגר, הרב הראשי לישראל, פנה אתמול במכתב מיוחד לעבדללה מלך ירדן, בו ביקש ממנו להורות על ביטול המדיניות, לפיה לא מורשים יהודים דתיים להכניס תשמישי קדושה, כגון טלית ותפילין לתחומי ירדן.

הרב מצגר מעלה במכתבו תלונות שקיבל מגורמים שונים ובהם משגיחי כשרות ויהודים הנוסעים לתפילה בציון אהרן הכהן, אשר סיפרו כי נאסר עליהם להכניס תשמישי קדושה וחפצים אישיים לתחומי ממלכת ירדן.

"כשם שמדינת ישראל אינה מונעת ממוסלמים להכנס בלבושם וחפציהם לישראל, כך לא יעלה על הדעת שיהודי לא יוכל להכנס לירדן מבלי תשמישי הקדושה האישיים", כותב הרב מצגר במכתבו.

הרב מצגר מציע כי באם הבעיה היא בטחונית אזי ניתן לקבוע נוהל ולפיו לא יוצגו בפומבי תשמישי קדושה תפילין או טלית.

"המצב הנוכחי כולל השפלה ופגיעה ברגשות, זאת מעבר לעובדה שהחובה ההלכתית היא לעשות שימוש בתשמישי קדושה אלו בכל יום", כתב הגר"י מצגר במכתבו.