אאא

מכה לרב ציון בוארון: מרן פוסק הדור רבי עובדיה יוסף אמר אמש (מוצ"ש) כי הראשל"צ הרב שלמה משה עמאר הבטיח לו כי יתמוך בבנו הגאון רבי יצחק יוסף לתפקיד הרב הראשי לישראל.

במהלך שיעורו השבועי אמר הגר"ע: "מורי ורבותי, סהדי במרומים שאני מתכוון לשם שמים - לטובת עם ישראל. בני ידידי הגאון רבי יצחק, שחיבר כ-40 ספרים, 38 כרכים של ילקוט סופרי, ועוד ידו נטוייה. אני רוצה לומר קבל עם ועדה שאני אומר את זה בבריאות ובוודאות, שידידי הגאון רבי יצחק הוא המומלץ לנו להיות רב ראשי לישראל, להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה ולזכות הרבים, אין לך יותר מהרבצת התורה כי הם חיינו ואורך ימינו" אמר הרב עובדיה. .

הגר"ע התייחס גם לבנו רבי אברהם יוסף שפרש מהמירוץ ואמר: "אני מברך את בני רבי אברהם, אשר עליו נאמר 'שומע לעצה חכם'. יעצתי אותו שיפרוש לטובת אחיו הגאון רבי יצחק, והנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד, תבורכו מפי עליון".

עוד אמר הרב עובדיה: "יצאו לאחרונה כמה מהלכים בעניין רבנות הראשית. תדעו נאמנה שזה הכול נעשה על פי עצתי. וידידינו הנאמנים הרב אריה דרעי והרב אטיאס, כל אלה עשו כל מה שאמרתי, וקיימו הפסוק: 'ושמרת לעשות ככל אשר יורוך'. זיכנו הקב"ה ששניהם נאמנים והם עושים הכל ככל שאני הוריתי להם. ושלא יאשימו אותם חס ושלום שמלבם הם עשו את הדברים האלה". 

באשר לראשל"צ הרב שלמה משה עמאר אשר היה נראה עד היום כי את תמיכתו הוא מעניק לרב ציון בוארון, אמר הגר"ע: "גם הרב הראשי הרב עמאר הבטיחני שהוא יתמוך בבני הגאון רבי יצחק, ואמר שהוא יעשה כל מי שאחליט שהוא יהיה רב הראשי, הוא יתמוך בו. לכן רבותי אין מחלוקת, כולם שווים".

בשיעור השתתפו גם בניו הגאונים רבי אברהם יוסף, רבי יצחק יוסף ורבי דוד יוסף. 

צילום: שלומי כהן
צילום: שלומי כהן