אאא

נשיא מועצת חכמי התורה, מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, שב ומזהיר מפני חבישת פאה נוכרית.

בשיעורו השבועי אמש (מוצאי שבת), אמר הגר"ע יוסף: "אשה לובשת פיאה נוכרית. למה? יש חסידי גור שמקלים, כאילו חסידי גור הם כל העולם כולו. זה לא נכון, הפוסקים כתבו בפירוש שזה אסור, שזה חמור".

הגר"ע ציטט מגדולי הפוסקים שאסרו זאת מכל וכל. "והנה הפוסקים הגדולים האלה, הם לא שווים כנגד הפלוני שאתה רואה? זה עשרת ימי תשובה, בזה תיבחן. בעשרת ימי תשובה יש להתנהג אחרת", אמר.

במהלך הדברים, סיפר הגר"ע יוסף על מעשה שהיה עם ה´בבא סאלי´ זיע"א: "איש ואישה נכנסו אליו כדי שיברכם. שאל אותו למה היא לובשת פאה נוכרית? אמר לו ככה נוהגים. ככה נוהגים? בואי תשמעי, כשתגיעי לעולם הבא ישרפו אותך. יתחילו לשרוף מהפאה ואחר כך ישרפו אותך´".

השיעור כולו נסוב סביב התשובה ואווירת הימים - ערב ראש השנה. הרב עובדיה יוסף חיזק את השומעים להדר בכל, בין היתר ברכישת בשר חלק בלבד, "שיהיה על פי דעתו של מרן הבית יוסף".