הרב עובדיה יוסף (צילום: מאיר אלפסי, כיכר השבת)
אאא

במהלך שיעורו השבועי של נשיא מועצת חכמי התורה אתמול, המועבר כמדי שבוע לרבבות בלווין וברדיו, תאר מרן הרב עובדיה יוסף את התפתחות מערכת הכשרות בישראל, וחידד את ההבדלים בין כשרות בד"ץ "בית יוסף" למערכות הכשרות האשכנזיות.

"בשנת תר"כ", סיפר הרב עובדיה, "אשכנזי אחד לא היה בירושלים. למה? היה פה איזה מושל גוי שלא נתן רשות להגיע, לא האמין בהם", הסביר הגר"ע. "הם באו מארצות אירופה.

"אחר-כך מת המושל הזה, ואז הגיע מושל אחר שהיה ליברלי יותר. הם אמרו לו ´אנחנו יהודים´. בשלב הזה, החלו להתיישב גם אשכנזים. קודם לכן היה 100 אחוז ספרדים.

"אחרי שהם באו, רצו לשחוט את הבהמות כפי דרכם. באים הגויים בעלי הבהמות מביאים את הבהמות שלהם נותנים לשוחט ושוחט".

"אמרו אלה הערבים: ´למה נלך אצל החכם הספרדי הזה? כל דבר אומר - טרף טרף, אלה הכל כשר´. 

"וכך, נשארו השוחטים הספרדים בלי עבודה, בגלל שכולם הלכו אצל האשכנזים. באו אצל הרב הראשי הרשל"צ רבי יעקב שאול אלישר, הוא היה הרב הראשי אז, וסיפרו לו: ´נשארנו בלי עבודה, כולם הלכו אצל האשכנזים, כי הם מקלים´.

כך נולד ההכשר החלק

"אמר להם: אי אפשר למחות בידם, כך היה מנהג העיר שלהם, אני לא יכול לאסור עליהם. אבל תעשו ככה: שתי חותמות, חותם אחד שיהיה ´חלק´, חותם אחד ´כשר´, כשאתם תשחטו גם אתם תעשו כמו שהם עשו. אם זה לא נקי לגמרי - חותמת ´כשר´, תעשו, תתנו את זה לאשכנזים ואתם תשחטו תכתבו ´חלק´, שזה כשר לדעת מרן.

"שהספרדים יקנו חלק. ויכריזו בבתי הכנסת הספרדים: ´יקנו רק בשר חלק כי כשר זה לא כשר´. אשכנזים יאכלו כשר".

הגר"ע סיכם את הפרק ההיסטורי המרתק: "במשך הזמן, זה נשכח. אבל ברוך ה´, לפני חמישים שנה - לאט לאט גם הספרדים שלנו יודעים את האמת והחלו לקנות רק חלק. רק ספרדי שהוא מטומטם קונה כשר. אבל אנחנו קונים רק בשר חלק. לדעת מרן, זה כשר ואמיתי. זו הכשרות של בית יוסף".

(ההקלטה באדיבות רדיו 2000)