אאא

כפי שדווח לראשונה ב'כיכר השבת', אווה סנדלר אלמנתו של הקדוש הרב יונתן סנדלר ושני הילדים גבריאל ואריה הי"ד שנרצחו בטבח הקשה בטולוז שבצרפת הגיעה שלשום (שלישי) לביתו של מרן הראשל"צ הרב עובדיה יוסף בכדי לקבל את תנחומיו ואת ברכתו. כעת אנו חושפים את התמונות המרגשות מאותו מפגש.  

הרב החל את דברי הניחומים מפרשת חיי שרה על הפסוק 'ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכותה' והסביר "כתבה התורה כ' קטנה לומר שאברהם אבינו בכה מעט ולמה? וכי לא היתה ראויה? הרי כמותה לא היה ובעלת רוח הקודש הייתה שרה, כמו שאמר הקב"ה לאברהם כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה כי דבריה היו ברוח הקודש ואיך על צדיקה כזאת בכה רק מעט? אלא אברהם אבינו ע"ה ראה ברוח קודשו איך שרה עטופה בלבן וכולם יוצאים לקבלה כשאושר גדול נסוך על פניה".

הרב המשיך ואמר: "רוכב ערבות שש ושמח בבוא אליו נפש נקי וצדיק, ואמרו חז"ל הקב"ה שמח בהם ככלה חדשה לכן אמר אברהם איך אבכה אך חשש הוא מעט ממראית העין שלא יאמרו זה אשתו נפטרה ואינו מוריד אפילו דמעה לכן בכה מעט, אך בסתר לבבו שמח, עין במר בוכה ולב שמח.

"כך היא נפש הצדיקים", הוסיף הגר"ע, "למעלה בשמי מרום בשמחה וכמו שאמר התנא באבות 'יפה שעה אחת קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה' ואפילו מחיי נסיכים ועשירים הגדולים ביותר".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

הרב המשיך לנחם ואמר: "אנחנו, צר לנו מאד הפרידה קשה עלינו, עינינו עיני בשר ודם ואיננו יודעים חשבונות שמיים אך בורא העולמים הטוב והמטיב חס על ברואיו והם ודאי למעלה שמחים שמחה רבה שאי אפשר לתאר ולשער, הרבצת התורה שלהם עומדת להם לזכות בעוה"ב".

מרן סיים את נחומיו לאלמנה ואמר: "אין לנו מושג בשכרם של צדיקים העוסקים בתורה ובמצוות, יש להם אהבה גדולה אצל הקב"ה, צריכים אנו לקבל הכל באהבה".

"ה' ישמח אותך ותזכי לגדל את הבת שנותרה לחופה ולמעשים טובים, והבית שלכם מכאן ולהבא יהיה מלא אורה ושמחה תורה וחכמה, מעשים טובים, עושר וכבוד. ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה, בירושלים תנוחמו, נשמע עליכם בשורות טובות ישועות ונחמות ולא תוסיפו לדאבה עוד".