אאא

ביקור מפתיע נערך בבית ברחוב הקבלן. מרן הגר"ע יוסף, העוסק בימים אלו בנושא ההלכתי של עמידה בקריאת עשרת הדברות, שמע מנכדו כי מרן הגרי"ש אלישיב פוסק לשבת אפילו כאשר רוב הציבור עומד.

עוד סיפר לו הנכד כי הגרי"ש פסק זאת שעות אחדות בטרם אושפז במענה לשאלת תלמידו הגרב"צ קוק.

אתמול נפגש הגרב"צ קוק עם הגר"ע יוסף. הרב קיבלו בחביבות רבה והזכיר בתחילת דבריו את הידידות הרבה שהיתה לו עם אביו הגר"ש קוק זצ"ל בהיותו רבה של רחובות, וכן עם דודו רבי חיים קורייזט זצ"ל.

בתחילת הפגישה, שאל הגר"ע: כבודו סיפר לרב אלישיב שגם אני פוסק כך? הגרב"צ השיב: לא ידעתי, אבל בעזרת ה' כשהרב יחזור לאיתנו, נבשר לו על כך.

הגר"ע התעמק במשך דקות ארוכות בספר החדש "שיעורי מרן הגרי"ש אלישיב - ברכות", שם מובא המו"מ ההלכתי בין הגרי"ש להגרב"צ בנושא.