אאא

בשבוע שבו נציג האפיפיור נשאר לשבת ולשמוע את נאומו של הנשיא האיראני נגד ישראל, דווקא מלך מרוקו מוחמד השישי הפתיע בנאום מיוחד נגד תופעת הכחשת השואה במדינות בעולם, נאום שהביא את הרב הראשי הספרדי, הגר"ש עמאר, יליד מרוקו לשבת ולכתוב אליו איגרת אישית שתוכנה מתפרסם לראשונה על ידי יוסי אליטוב בחדשות ´משפחה´.
"באילו מוסדות בעולם", שאל מלך מרוקו בנאום מיוחד, "דנים היום בהתנהגות חסרת הדופי וההיסטורית של סבי, הוד מעלתו המלך מוחמד החמישי, תהיה מנוחתו עדן, אשר למרות המגבלות שהוטלו עליו בפועל על ידי הפרוטקטורט הצרפתי, ידע להתנגד ליישום חוקי הגזע של וישי כלפי האזרחים המרוקנים בעלי הדת היהודית".
המשיך מלך מרוקו ואמר: "השואה היא פצע שנחרט כאחד הפרקים הכאובים ביותר של המורשת האוניברסלית. אחרים מלבדי יאמרו לכם ובצדק בהקשר זה, כי כאשר מדובר בממלכת מרוקו, אין זה דבר חדש, ולעולם לא תהיה זאת אמירה מקרית.
"הגיע הזמן לספר סוף סוף לשאר העולם כיצד התנגדו לנאציזם ארצות כמו ארצי, אשר בצאתן מהמרחב הערבי - מוסלמי, ידעו לומר ´לא´ לברבריות הנאצית ולחוקים הנפשעים של ממשלת וישי. האומות המאוחדות השלימו למשך זמן רב מדיי עם קריאה סלקטיבית של ההיסטוריה של התקופה האפלה ההיא.
"באילו ספרי לימוד היסטוריה ואזרחות מלמדים היום במערב שמרוקו, כבר בשנות השלושים, פתחה את שעריה לקהילות היהודית האירופיות שהבחינו מבעוד מועד בסכנה? כל אחד יבין כי כאשר אני קורא לקריאה ממצה ונאמנה של ההיסטוריה של התקופה ההיא, אני עושה זאת רק על מנת להיות נאמן לעובדות".
גאים בכך
הגר"ש עמאר, נרגש מהדברים שנאמרו בעולם הערבי, ישב וכתב איגרת ברכה מיוחדת למלך מרוקו. וכך הוא פונה אליו: "הוד מלכותו הנעלה, לשם טוב ותהלה מאבותיו היא נחלה, ליקר תפארת וגדולה. כבוד המלך מוחמד השישי ירום הודו, מלך מרוקו הגדולה והמהוללה".
וכך כותב הרב הראשי: "אדוני המלך, כמו רבים ברחבי תבל התרגשתי לקרא את נאומך הנפלא בענין ´השואה´. שואה שפגעה גשמית בעם היהודי, ופגעה חמורות במוסר עמים רבים, שואה שהכתימה את העם הגרמני, כתם מר ורע לנצח.
"מאוד התפעלתי מיושר ליבך, מעוז רוחך ומאומץ נפשך הנקייה. רק מלך ישר המולך על אומה שידעה לעמוד בעוז וגבורה מול השטן הנאצי הבא שעריו, להשמיד נתינים חפים משפע, עם נאמן למלכו ולארצו. עם שידע לפתוח שעריו בחמלה אל יהודי אירופה, הנסים על נפשם מפני המלאך המוות עלי אדמות.
"מלך של עם כזה יכול לעמוד גם היום ולהישיר מבט ולזקוף את הגו, ולומר בפשטות וביושר, דברים ברורים וישרים, כאשר דיבר אדוני המלך בגבורתו. אנחנו יוצאי מרוקו, גאים בכך, ולא יוצאי מרוקו בלבד, אלא כל היהודים בכל מקום מברכים אותך על האומץ ועוז הרוח שהפגנת בנאום נכבד זה, ויודעים שזו דרכך הנכבדה.
"ואני מברכך בברכה המסורתית האצילה, ירום הודך בכבוד, ותינשא מלכותך בחן ובחסד, תרב גדולתך, והשפעתך הגדולה תתפשט על מנהיגים רבים וישרים, והיית להם לדוגמא ולמופת, והם ילכו לאורך. וכל אויביך יפלו לפניך, ואתה על במותימו תדרוך. והא-ל המשלם גמול טוב לעושי טוב, יאריך ימיך ושניך בבריאות ורוב נחת, יחד עם כל המשפחה הכבודה והרוממה. בהוקרה והערצה", חתימת ידו של הרב הראשי הספרדי.