אאא

מבצע צוק איתן - היום השישי: בעקבות המצב הביטחוני הרגיש בשל המבצע הצבאי ברצועת עזה והירי המתגבר לעבר ישראל ובמיוחד על תושבי הדרום, הראשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר יוצא הבוקר (ראשון) בקריאה: "להיקהל בצום י"ז בתמוז בבתי כנסיות שעה אחת קודם תפילת מנחה לקריאת תהילים ואמירת סליחות".

הגר"ש עמאר מבקש להפוך את יום צום י"ז בתמוז שחל ביום שלישי השבוע, ליום של תפילה המונית בבתי הכנסיות.

"אחינו כל בית ישראל שמעו ותחי נפשכם. צום שבעה עשר בתמוז שחל ביום שלישי הבעל"ט, שהוא תענית ציבור על צר ומצוק שניתכו עלינו, והוא ראשון לימי בין המיצרים הקב"ה יהפוך אותם לששון ולשמחה, ולמועדים טובים בב"א", כותב הרב עמאר.

"והנה על עתה באתי", ממשיך הרב עמאר, "שהיא עת צרה ליעקב, ושונאי השם לבשו עזות דטומאה, לשפוך דם ילדים צדיקים ונקיים, ומשלחים פצצות וטילים ושאר כלי משחית על ערי ישראל בלי שום הבחנה, וכל מאודם לשפוך דם, ואנחנו בשם השם א-ל-הינו נזכיר ואליו עיניו נשואות".

בהמשך, פונה הגר"ש עמאר: "ואת אחי אנוכי מבקש, להקהל בבתי כנסיות ובתי מדרשות ביום התענית, אנשים נשים וטף ויתקהלו שעה אחת קודם תפילת מנחה, לקריאת תהילים ואמירת סליחות, וא-ל כביר לא ימאס, וישמע צעקתנו ונאקתנו, ויחון ויחוס ויחמול על עם ישראל ועל א"י, ויציל את חיילינו וכל כוחות הביטחון, וישיבם לבתיהם בריאים ושלמים".