אאא

המלחמה בציבור החרדי נגד האייפון ומכשירי הסמארטפון לסוגיהם עולה מדרגה. הבוקר מתפרסמת מודעה ובה הוראה חריפה ונחרצת מאת מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א שהורה כי יש לשרוף את האייפון וכך נכתב: "במענה לשאלת בעל עסק שיש ברשותו מכשיר אייפון הנצרך מאוד לעסקיו הורה מרן שליט"א: "אסור להחזיק בו ועליו לשורפו, ואסור למכור אותו לגוי כדין מכירת כלי זיין לגוי".
 
כזכור לפני כשבועיים נערך כנס נדיר במעונו של מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א ברח' רשב"ם בב"ב בהשתתפות כל רבני השכונות מעיר התורה והחסידות כשבכינוס השמיעו הרבנים הגאונים דברים נוקבים בגנות השימוש במכשירים ובכלים המשחיתים.
 
הכנוס יצר הד אדיר בציבור החרדי ורבים קיבלו על עצמם להשתמש רק במכשירים הנמצאים באישור ובפיקוח
 
יצויין כי בדרשת התעוררות שנשא מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א בטיש נעילת החג במוצאי ראש השנה,במעמד אלפי חסידים דיבר הרבי אף הוא כנגד הכלים הטכנולוגים למיניהם היוצרים שואה רוחנית ומדרדרים ומשחיתים את בני הנוער.

"מי שנכנס אלי הביתה עם מכשיר שכזה הרי הוא בא עם פצצה כמו טרוריסט, אמר האדמו"ר בכאב.והוסיף "אני מעדיף שאותם אלו שיש ברשותם מכשירים אלו לא יגיעו אלי להתייעצות וברכה ונתינת קוויטל", אמר.
 
בנוסף רבנים רבים ניצלו את דרשת "שבת שובה" הנאמרת בשבת לפני יום הכיפורים על מנת לעורר את הציבור בסכנת המכשירים הפסולים וההקפדה על שימוש במכשירים כשרים וראויים.

המודעה ב'יתד', הבוקר
המודעה ב'יתד', הבוקר