אאא

הגראי"ל שטיינמן שליט"א הגיע השבוע לתלמוד תורה תלפיות בבני ברק, אחד מחמשת החיידרים שנפתחו השנה בפעילותו של ראש העיר, בכדי לקבוע מזוזה.

את המזוזה בפתח התלמוד תורה במתחם ברמן במעלה רחוב חזון איש, קבע הגראי"ל לצד ראש העיר הרב יעקב אשר.

לראש העיר נלוו צוות עירוני בכיר שסיירו במוסדות החינוך בעיר לרגל פתיחת שנת הלימודים.