אאא

תמונה שפורסמה ברשת, שבה נראה הרב אמנון יצחק מחזיק מכשיר אייפון, הביאה את אתר שופר לפרסם השבוע מודעה יוצאת דופן.

באתר הרשמי של שופר, ארגונו של הרב יצחק, נכתב במודעה בולטת: "הבהרה להסיר מכשול ולזות שפתיים: הרב אמנון יצחק נגד האייפונים ודומיהם.

"מה שטפשים שואלים ולא מדעת, כיצד יש לרב אמנון יצחק את מכשיר האייפון: להוי ידוע שגדול הדור, הרה"ג אהרן לייב שטיינמן שליט"א התיר אישית (לשאלה ששאל בעניין זה על-ידי הרה"ג יהודה לייבוביץ' שליט"א) לרב ולצוותו, לצורך החזרה בתשובה להשתמש באייפונים.

בתחתית נכתב: "וכל המהרהר אחרי רבו, כמהרהר אחרי שכינה".

בחודש האחרון נערך כנס נדיר במעונו של מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א ברח' רשב"ם בב"ב בהשתתפות כל רבני השכונות מעיר התורה והחסידות. בכינוס השמיעו הרבנים הגאונים דברים נוקבים בגנות השימוש במכשירים ובכלים המשחיתים.
 
הכנוס יצר הד אדיר בציבור החרדי ורבים קיבלו על עצמם להשתמש רק במכשירים הנמצאים באישור ובפיקוח.
 
יצויין כי בדרשת התעוררות שנשא מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א בטיש נעילת החג במוצאי ראש השנה, במעמד אלפי חסידים דיבר הרבי אף הוא כנגד הכלים הטכנולוגים למיניהם היוצרים שואה רוחנית ומדרדרים ומשחיתים את בני הנוער.

"מי שנכנס אלי הביתה עם מכשיר שכזה הרי הוא בא עם פצצה כמו טרוריסט, אמר האדמו"ר בכאב והוסיף: "אני מעדיף שאותם אלו שיש ברשותם מכשירים אלו לא יגיעו אלי להתייעצות וברכה ונתינת קוויטל", אמר.