אאא

אלפי אברכים ותלמידי ישיבות התכנסו אמש (מוצאי-שבת) בבני-ברק לכנס זעקה נגד גזירת הגיוס ונסיונות הפגיעה במעמד בני הישיבות. המעמד הועבר בשידור לוויני לעשרות מוקדים בכל רחבי הארץ.

בכנס השתתפו גדולי הדור ובראשם מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן והגר"ח קנייבסקי.

בתחילת המעמד נשא הגאון רבי דוד כהן, ראש-ישיבת חברון גבעת מרדכי דברי חיזוק. ראש ישיבת חברון אמר כי טעות לראות בפוליטיקאים את האשמים האמיתים למצב אליו נקלע הציבור החרדי. "מי שמאמין יודע שהכל גזירת שמיים ולפיד ובנט, שאיני יודע אם מותר להזכיר את שמם בכינוס קדוש שכזה הם רק 'המקלות'", אמר. 

הגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין, ראש ישיבת קריית מלך קרא לציבור להתחזק ביתר שאת בלימוד התורה גם בימי בין הזמנים. "צריך לדעת שהסכנה גדולה מצד 'שרו של עשיו' מגיעה לעיתים כשהוא מחופש ל'אחי'", אמר הרב ורמז לברית הפוליטית שנרקמה בין בנט ללפיד. "יש אנשים הנדמים כרבנים ואולי יודעים את הש"ס כולו אך הם בגדר שרו של עשיו", הוסיף. 

בשלב זה, נכנס אל האולם מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן בצוותא עם מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א.

המשגיח הגאון רבי חזקיהו משיקובסקי שליט"א הקדים ואמר כי בעת צרה היו נוהגים לצאת עם ספר התורה לרחובות. "גם כעת, כשמרחפת סכנה קשה על עם ישראל, מי לנו גדולי ממרנן ורבנן שהם ספרי התורה המהודרים ביותר שיש, ויוצאים יחד לרחובה של עיר לזעוק את זעקתה של תורה", הוסיף. 

"כואב על חילול ה' גדול כזה"

את המשא המרכזי נשא מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן, שאמר: "כל זמן שיש אנשים שמצטערים על החילול ה' הגדול הזה ממה שח"ו מתמעט תורה, לא יקרה הדבר הזה. ביום צרה גדולה אנחנו, כל אחד ואחד מאתנו יודע איזה צרה גדולה מאד היא. כבר כמה דורות, ב"ה, שיכולנו ללמוד וללמד לבנינו תורה וב"ה נתרבה תורה, והישיבות נתרבו, והבחורים לומדים תורה, ופתאום באה עלינו הצרה הגדולה הזו, צרה גדולה מאד ח"ו, להחריב את כלל ישראל והתורה ה' ירחם, ואנו מבקשים רחמים מהקב"ה שיתן לנו להמשיך ללמוד תורה כל החיים, ושלא ימוש התורה הזאת מפינו ומפי זרענו לעולם ועד.

"ודבר נוסף: אנחנו צריכים להשתדל להוסיף בלימוד התורה, ואז הקב"ה יעזור שזכות התורה תעמוד לנו, וכל זמן שיש אנשים שמצטערים על החילול ה' הגדול הזה שיוצא ממה שח"ו מתמעט תורה מכלל ישראל, כשכואב על חילול ה' גדול כזה, לא יקרה הדבר הזה. הקב"ה יעזור שנזכה שיהיה רק טוב ולא יוכלו למעט תורה אף פעם ונזכה לגאולה האמיתית".

עוד נשאו דברי חיזוק: הגאון רבי יעקב הלל שליט"א ר"י אהבת שלום,הגאון רבי משה הלל הירש שליט"א ר"י סלובדקא,והגה"צ המשגיח רבי דן סגל שליט"א ששר יחד עם הקהל "עוצו עיצה ותופר,דברו דבר ולא יקום כי עמנו א-ל".