אאא

מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן הגיע אמש (שני) למסור את שיחות החיזוק הקבועות אותן מוסר בישיבות בימים בין כסה לעשור. "כיכר השבת" מביא את התמליל המלא וכן את דברי החיזוק והמוסר שאמר בימים האחרונים בפני מקורביו.

תחילה הגיע מרן הגראי"ל אל ישיבת "אורחות תורה" שבנשיאותו, שם אמר: "מורי ורבותי, אתם יודעים שכל עשרת ימי תשובה הם ימים כל כך קדושים, ימים שכל כך קובע, על האדם, ועל כל הבריאה כולה,"בראש השנה יכתבון וביום צום כיפור יחתמון". וָואס טוּט זַאך הָאפּ אִין הִימְל... מה שקורה בשמים, אי אפשר לדעת...".

גם בימינו יש כל כך הרבה שונאי דת, שהם ישראלים... ומה אנחנו יכולים לעשות, רק תורה. ובזה אתם ברוך השם... רק צריך לדעת שהקב"ה בודאי יעזור, הבא ליטהר מסייעין אותו, כל אחד מכם ראוי להיות...".

ראש הישיבה הוסיף: "ויה"ר שכל כל כלל ישראל יזכה לכל הדברים הטובים, ואתם בפרט, כל אחד ואחד יזכה לגדלות גדולה מאד, בגלל שאתם ברוך השם מתעסקים עם העיקר, העיקר זה תורה, אין דבר כזה כמו תורה, הכל תלוי בתורה. כל הגזירות רוצים רק נגד תורה, הס"מ זה החיות שלהם אם אין תורה. וזה אנחנו ברוך השם עושים להיפך.

"אתם תתחזקו, ותזכו כל אחד ואחד מכם להיות גדול, ולהתברך ברוחניות ובגשמיות, וגם הוריכם וכל המשפחה, כולכם תזכו לכל טוב, לכתיבה וחתימה טובה, בספרן של צדיקים גמורים לאלתר לחיים טובים ולשלום".

לאחר מכן הגיע מרן הגראי"ל אל ישיבת 'גאון יעקב', אף היא בנשיאותו, שם נאם בפני הבחורים: "עשרת ימי תשובה, בכל הדורות ידוע שזה זמן שקובע מאד את כל הדור, ובוודאי ראש השנה ויום כיפור הם העיקר, אבל גם בכל עשרת ימי תשובה צריך האדם... כתוב קראוהו בהיותו קרוב, ומתי זה, עשרת ימי תשובה...

"ממילא בזמנינו הרי לדאבונינו הרשעים עושים צרות לבני תורה, גם לישיבות, וגם לכוללים, לישיבות קטנות, חיידרים, להכל הם עושים צרות, ואנחנו מקוים "דֶער רבונו של עולם וֶועט רַאטֶעוֶון דֶעם כלל ישראל - שהקב"ה יציל את כלל ישראל, יציל את הבני תורה שיוכלו הלאה ללמוד, לא חלילה וחס... דֶער א-ר זָאלְל רחמנות הָאבּין אוֹיף כְּלַל ישראל, אַלֶלע זָאלְלן קֶענֶען זִיצְן אוּן לֶערנֶן, אָן קֵיין שׁוּם הפרעות - הקב"ה ירחם על כלל ישראל שכולם יוכלו לשבת וללמוד בלי שום הפרעות, ויזכו לעשרת ימי תשובה טובים ויום כיפור טוב".

ראש הישיבה הוסיף ואמר: "על ידי יום הכיפורים יכול כל אחד להיות מאושר לכל החיים, וחלילה וחס גם להיפך... אבל יכול להיות מאושר לכל החיים, אם נגזר עליו גזירות טובות, שיוכל ללמוד, שיוכל לעסוק בתורה במצוות, יכול להיות מאושר כל החיים שלו, וגם כן "לנצח" יזכה, רק צריך רחמי שמים. ומה שהאדם מתחזק יותר בלימוד התורה, אין לשער עד כמה זה גדול בעיני הקב"ה.

"נקוה שהקב"ה יקשיב וישמע שוועתינו, ויצילנו מכל הרשעים שרוצים להפריע, ולעשות גזירות שלא יוכלו ללמוד תורה, יש רשעים כאלה, לדאבונינו לא רק אומות העולם אלא גם כן רשעים..."

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

לסיום אמר הרב: "הקב"ה יעזור שכל הלומדי תורה יוכלו הלאה להמשיך, ונזכה למלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים, ותהיה הגאולה השלימה במהרה בימינו אמן סלה. וכולכם תתברכו אתם והוריכם, כל אחד והמשפחה שלו, כולם יזכו לכל טוב ברוחניות ובגשמיות".

בתוך כך, החברותא של ראש הישיבה, הגאון רבי משה יהודה שניידר, מספר כי מרן ראש הישיבה ‬התבטא לאחר ראש השנה, ואמר "אפחד, פון יום כיפור" - בוודאי מחיתום הדין שקובע על כל השנה, אך עיקר הפחד הוא על הכפרת עונות, וכאן נזעק אוי וויי וויי אם לא זוכים לכפרה, הרי זה לנצח...".

"בנוסף, ראש הישיבה אמר לנכד, רבי גדלי'ה הוניגסברג שליט"א, למסור לבני הישיבה קבלה טובה לזכות בדין: להיזהר בשמירת הדיבור וזהירות מליצנות".

החברותא הוסיף, "ראש הישיבה אמר שהרבה פעמים יש בחורים ששקועים חזק מאד בלימוד ובשאר עניני עבודת השם, ולפתע נכנס בהם רוח ליצנות, וזה הורס אותם לגמרי. וסיפר על בחור יקר אחד שלמד עמו בישיבת "תורת חסד" בבריסק, והיה מתחילה ירא שמים ושוחר מוסר גדול, ולפתע התחיל לחלחל בו ליצנות, עד שלאט לאט עזב את כל המוסר וכו', והיה בירידה גדולה מאד, ה' ישמרנו".