אאא

בדברים שנשא השבוע ראב"ד העדה החרדית הגאון רבי משה שטרנבוך בפני תלמידיו, הוא בחר להתייחס למצב הביטחוני הקשה בארץ, כשהוא תוקף במילים קשות את ראשי השלטון בישראל. 

"ישראל נמצאת ביד מחללי כל קודש, כופרים ומורדים במלכות שמים שולטים בתוך פלטרין של מלך, וודאי אנו רואים בחוש איך שחילול ה' מתעצם ומתגבר בדורנו, ונעשה מצב גרוע יותר" אמר הרב שטרנבוך בדבריו.

"סמוך להקמת המדינה שמעתי מהרב מרדכי פוגרמנסקי זצ"ל, שכבר עברנו בימי השואה הסתר פנים נורא מאוד שמיליונים מעם ישראל נשחטו ונחנקו בלא שום רחמנות, אבל עכשיו בעת הקמת המדינה יתחיל חילול ה' נורא מאוד שלא היה כדוגמתו, ואם עד עכשיו פגעו רודפינו בעיקר בעם ה', הרי שעכשיו מתחילים להילחם בקב"ה עצמו כביכול".

הרב שטרנבוך קרא אמנם להודות לה' על ניסי המלחמה, אולם תקף את שיטת "כוח ועוצם ידי", "הנה כעת מתפוצצת לרסיסים טענת הצבא ש"כוחי ועוצם ידי", אמר הרב שטרנבוך "אנחנו רואים ומתבוננים בגבורות ה' וחסדיו, אבל הצבא לא מזכיר במילה אחת שהכל הוא מעזרת ה', הם תולים את כל ההצלחות בכוחם. אומרים על עצמם שכוחם רב מאוד והם יכולים להסתדר בלעדי הקב"ה".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"כעת, שאנו שומעים לדאבוננו שאנשי צבא נהרגים, הרי שטענתם מתפוצצת לרסיסים והקב"ה מראה להם בימים אלו שאין שום גבורת אנוש, אלא הישועה תלויה אך ורק בו". הרב שטרנבוך הוסיף: "הלא יש להם את כלי המשחית והמטוסים החזקים ביותר שיש, מאידך, לשונא אין כמעט כלום לעומתם, אבל מכל מקום אינם מצליחים להכניע את האויב שאין לו את כלים אלו, כי הכל תלוי ביד ה'".

לסיום דבריו, אמר הרב שטרנבוך כי מעולם לא היתה שנאה תהומית כזאת של אומות העולם לישראל. "אנו רואים בחוש שאע"פ שהציונים תמיד טענו שאם תהיה לנו מדינה חזקה בארץ ישראל, אז יהיה לאומות העולם כבוד ודרך ארץ ליהודים גם בחוץ לארץ ולא תהיה אנטישמיות כלל. אבל המציאות הוכיחה שלא כך הוא הדבר"

"מעולם לא הייתה כזו שנאה תהומית כל כך של אומות העולם לישראל כמו שיש היום, מי יודע להיכן תתפתח שנאה זו" אמר ראב"ד העדה החרדית, "שנאה יכולה להתפתח כמו גפרור שמתפתח ברגעים לשלהבת אש גדולה, כמו שהיה בגרמניה".