אאא

הרב אליעזר שלמה שיק, מנהיג קהילת ברסלב ביבניאל, תקף שוב את השימוש במכשיר הסמארטפון אותו כינה "בעל פעור של הדור", את הדברים, אמר הרב שיק במענה לשאלת צעיר שסיפר על ספיקות באמונה שהתעוררו אצלו.

"יש את הכלי משחית שהם אייפון, בלקברי, אייפד, אנדרואיד, סמארטפון וכו', שיכולים לראות שמה כל מיני שיקוץ ותיעוב, זה הבעל פעור של הדור הזה, וידוע מה שאמרו חכמינו הקדושים על בעל פעור, שהיו מפתות את נשמות ישראל לעבור עבירות, ומזה בא שכפרו בעיקר" כתב הרב שיק בתשובתו. 

כהמלצה לחיזוק האמונה כתב הרב שיק לצעיר: "להרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלו, שבזה בונה לעצמו את האמונה, כי מאחר שמדבר עמו יתברך, ההכרח שיבנה את האמונה".

בעבר, בהתייחסו למכשירי הסלולר החכמים אמר הרב שיק: "הכי בריא והכי מאושר - מי שאין לו טלפון משוכלל. זה נסיון קשה מאד מאד, אם יש בידו כלי משחית הנקראים אייפון, בלקברי, אייפד, אנדרואיד וסמארטפון, ההכרח לבסוף להתחבר אל האינטרנט, וכך הורס את החיים שלו".

"היום יש בעולם קליפה עצומה שכובשת כל חלקה טובה, ומקררת את האמונה ואת היראת שמים מבר ישראל, ומכניסה בו כפירות ואפיקורסות", כתב אז.