אאא

חשש לחטיפה: נשיא מועצת חכמי התורה וראש ישיבת פורת יוסף הגאון רבי שלום כהן קורא לציבור להתפלל במהלך השבת למען שלושת הנעדרים שככל הנראה נחטפו על ידי גורמי טרור.

עם כניסת השבת אמר הגר"ש כהן כי הוא קורא לציבור להעתיר ולהתפלל למען הנעדרים ולמען חיילי צה"ל.

הגר"ש כהן פנה גם לנשות ישראל שיתפללו ויפילו תחינה לפני הבורא בזמן הדלקת הנרות של שבת קודש למען שלושת הנעדרים. 

הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר שעודכן בפרטי האירוע החמור והקשה, קרא לנשות ישראל להוסיף נרות בהדלקהולקרוא פרק תהילים עבור שלושת הנעדרים.

מוקדם יותר הורה הרב הראשי הגאון רבי דוד לאו לחיילי צה"ל ולכעל העוסקים במלאכת החיפושים להמשיך בכך תוך כדי חילול השבת.

הגר"ד לאו הוסיף ואמר: "אני קורא לציבור לבקש בתפילה לשלום הנעדרים ולשלום חיילי צה"ל ולהוסיף את פרק קכ"א בתהלים לשלומם ובטחונם".