אאא

דבריו של הרב שרלו שפורסמו בתחילת השבוע, מהם השתמע כי הוא כביכול תומך ברפורמים, מקבלים הערב הבהרה.

במאמר שפרסם הרב שרלו לתלמידיו הוא כותב כי הכותרת שפורסמה בעיתון הארץ, לא הייתה כוונת דבריו. מצד שני, כותב הרב, כי לגבי יהדות חו"ל, צריך בצורה כלשהי לשקול את היחס כלפי הרפורמים.

"חשוב לי להדגיש את הנקודות הבאות: כבר עשרות שנים אני כותב כי ההלכה אינה מכירה לא בגיור הרפורמי, לא בנישואין הרפורמיים, ולא בהרבה מאוד עניינים הקשורים בכך. הדבר חס ושלום אינו מפקיע את הרפורמים מלהיות יהודים, וככאלה – הם חשובים לנו מאוד, ואנחנו צריכים להיות קשורים בהם ולשאול את עצמנו האם אנו עושים די כדי שהרפורמים בחוץ לארץ (כל הדיון שלי הוא בענייני חוץ לארץ, ובארץ אין צורך בטיפוח זהות יהודית בדרך זו) יהיו קשורים בעם ישראל, או שהם יילכו לאיבוד".

"דרך אחת היא לומר שבעיה זו אינה על סדר היום שלנו; דרך שניה היא לומר שהדבר הנכון לעשות הוא דווקא לתבוע "עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים" ולהגביה את חומות ההגדרה, וזאת על ידי הרחקה ובידול; דרך שלישית, שעליה אני שואל – יכולה להיות דרך של דיאלוג, וזאת בשני תחומים. ראשון בהם הוא דיון הלכתי בדבר כל המשמעויות של הרפורמה, דחיית אלה שאנחנו לא מקבלים בשום פנים ואופן, ואימוץ אלה שאנחנו יכולים להתקשר אליהם. שני בהם הוא להבדיל בין העמדה ההלכתית השוללת ובין מדיניות מדינת ישראל המכילה".

"מה שעלה כשאלות לדיון, להתלבטות, לאחריות רבנית רחבה, ונשלח גם להרבה רבנים, הפך במחי כותרת אחת לקריאה לשינוי מדיניות המדינה. אין לזה קשר למה שאני סובר, וכל שצריך לעשות הוא רק לקרוא את דבריי במקור, באתר הישיבה, כדי לראות זאת" אמר הרב שרלו.

בתגובה למאמר שהשתמע ממנו כי הרב שרלו תומך ברפורמים, אמרו ב'צהר' בתחילת השבוע: "'צהר' מתנגדת להכרה רשמית של מדינת ישראל בזרם הרפורמי, בגיוריו או בדרכו. יצוין כי הנושא במאמר של הרב שרלו הועלה במסגרת דיון פנימי בישיבה וכנושא לדיון ולא כעמדתו או פסיקתו ההלכתית – עקרונית"