אאא

הגרמ"מ ציוני זצ"ל היה מותיקי הדיינים בארץ, כיהן שנים כאב"ד בת"א ונחשב לאחד המומחים הגדולים בסידור גיטין וחליצות.

בנו של הג"ר ניסן בן ציון (שמושקביץ) זצ"ל ששימש אב"ד בחיפה לפני שנים רבות, והיה גיסו של הג"ר אברהם אלישיב זצ"ל הרב מהאמלא אביו של יבלחט"א הגרי"ש שליט"א.

בנו של הגרמ"מ זצ"ל היה רבה של עפולה הרה"ג ר´ פרץ זצ"ל - נפטר לפני כשלש שנים.

חתניו הם הרב יעקב י. אוירבך רבה של רמת חן ר"ג, והרב שמחה זיסל שפירא ראש ישיבת תפארת ישראל בחיפה.

המנוח הינו שריד לדור דיעה בצעירותו היה מגדולי תלמידי הגרב"ב ליבוביץ´ בקמניץ.

נפטר בשב"ק בבית החולים מעייני הישועה כשהוא בן 92.

הניח משפחה לתפארת, נכדים ונינים ובני נינים עוסקים בתורה ומצוות, יהי זכרו ברוך.

תנצב"ה