אאא

נולד בשנת תרפ"ה, לאביו הרה"ח ר´ שמואל ז"ל.

בשנת תרצ"ה, בהיותו בן 10 עלה לארץ ישראל, וגדל לצידו של זקינו החסיד הרה"ח שלמה אברהם קירשזפט ז"ל, ממקורבי ה"בית ישראל" מגור.

בילדותו זכה להתברך מפיו של כ"ק מרן האדמו"ר ה"אמרי אמת" זי"ע מגור.

כילד צעיר למד עם אחיו ר´ יעקב ז"ל בישיבתו של המגיד ממינק במאה שערים, ולאחר מכן בישיבת "חיי עולם" ובשיבת "בית יוסף" נובהרדוק בבני ברק.

בשנות המלחמה ת"ש עד תש"ה, למד בתל אביב בחידושי הרי"מ, ולאחר מכן בישיבת שפת אמת בירושלים.

הקים את ביתו עם ביתו של הרה"ח ר´ אהרן דוד ברלינר ז"ל.

ת.נ.צ.ב.ה