אאא

כ-400 אלף אנשים שנזקקים לשירותי משרד הרווחה, לא יכולים לקבל את השירות בשל בעיות נגישות שונות. כך אמר אתמול בדיון בוועדת הכספים, שר הרווחה, בוז'י הרצוג.

השר, שסקר את פעילות משרדו בפני חברי הוועדה, סיפר לחבריה על מצב המשרד והתוכניות לשנתיים הקרובות, והוא אף הדגיש כי למרות ש"קיבלנו 150 משרות נוספות אך יש עדיין מחסור גדול בכוח האדם במשרדנו".

השר שהציג בפני הנוכחים את הפרויקטים שכבר בוצעו ואת אלו שיבוצעו בעתיד הקרוב. התייחס גם לנושאים שהעלו חברי הוועדה. ביניהם, מצב החירשים- עיוורים, מכשירי השמיעה לחירשים אילמים, ומגוון רחב של פניות בנושא הרווחה. את התייחסותו ייתן השר, בכתב, עד לשבוע הבא.