אאא

מה שהחל ביום חמישי שעבר ב'שימוע' לשותפים הניצים במשרדי הרשות השנייה, בפריצת בריונים למשרדי הרדיו, ובניסיון להחלפת המנעולים ולקביעת עובדות במקום, מסתיים היום בניצחון ביניים של המנכ"ל המכהן, כשמועצת הרשות השנייה מכריעה, אריאל קוניק ישאר בתפקיד המנכ"ל.

הרקע לכל זה, הינו הסכסוך המתוקשר בין השותפים בתחנת הרדיו 'קול ברמה', גבי אדרי וצבי עמר, לבין השותף השלישי והמנכ"ל בפועל אריאל קוניק.

לטענת קוניק, שילבו השניים האחרים שותף שלישי – סמוי בשם משה חדיף, והוא שגרם לסכסוך בין יתר השותפים. קוניק מסתמך על מספר נתונים המוכיחים זאת, בין היתר בעובדת מינוי חתנו של חדיף לחבר בדירקטוריון התחנה. בעקבות כך, נתבקשה הרשות השנייה לחקור את החשדות לקיומו הבלתי חוקי של שותף סמוי שכזה.

בתוך כך, קיבל הדירקטוריון הנשלט על ידי מתנגדיו של קוניק, החלטה לפטרו מיידית מתפקידו כמנכ"ל התחנה. הרקע הוא כמובן היחסים האישיים העכורים, אולם מכיוון שנימוק שכזה אינו קביל בהחלטות דירקטוריון, נומקה ההחלטה ב"אי עמידה ביעדים".

קוניק, המחזיק גם הוא בכמה עשרות אחוזים ממניות התחנה, פנה למועצת הרשות וטען כי ההחלטה אינה קבילה, גם בגלל שניתנה משיקולים זרים, וגם מאחר ולא קיבלה את אישורה של מועצת הרשות השנייה כנדרש בתנאי הזיכיון.

את טענות מתנגדיו כי לא עמד ביעדים, הזים קוניק באמצעות הצגת דו"חות הפעילות של החברה, וכן של 'מאזן הבוחן'. מסתבר כי בניגוד לצפי בתכנית העסקית שהוגשה לרשות השנייה במכרז, ושצפתה הפסדים בשנה הראשונה של 130,000 ₪ בחודש, צפי שהוגדר בידי הרשות השנייה כ"נמוך מדי", היכה קוניק את התחזיות, והצליח בתוך ארבעה חודשים בלבד לעבור לרווח תפעולי של כמה עשרות אלפי שקלים בחודש (!). מדובר בתקדים, שהינו היחיד מבין 16 התחנות האזוריות בארץ.

הנתונים המרשימים, שכנעו את מועצת הרשות, והיא הכריעה כי המנכ"ל קוניק נשאר בתפקידו, תוך שהיא מבקשת מהצדדים הניצים, להגיש בכתב למועצת הרשות את טענותיהם.

בתוך כך מינתה מועצת הרשות משקיף מטעמה, למעקב ובדיקה אחר התנהלות ההנהלה והדירקטוריון. מינוי המשקיף לדירקטוריון, נחשב לתקדים ומהווה מכה לדירקטוריון שדרש את השעייתו של המנכ"ל ומינוי 'נאמן' תחתיו. במקום זאת קיבלו חברי הדירקטוריון מינוי של 'משקיף' על התנהלותם הם.

בנוסף גם מינתה הרשות, רואה חשבון חיצוני, שיבדוק לעומק את טענותיהם הכספיות ההדדיות של השותפים.