אאא

עוד הסתבכות בדלק נדל"ן : שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב ורדה אלשיך החליטה למנות מפרק זמני החל מיום א' ה-13 במאי. עד אז, מציינת השופטת מפורשות כי יש "ליתן לצדדים הזדמנות אחרונה לנסות ולגשר על הפערים ביניהם".

אלשיך קוראת ליצחק תשובה, בעל השליטה בחברה, לתרום "תרומה אישית ראויה" בתוספת בטוחות והצעות שיהיו מקובלות על רוב הנושים, ואף מציינת מפורשות כי "טוב יעשה בעל השליטה אם לא יממש את 'האיום' להפסיק בימים אלה את מימון פעילות החברה".

אלשיך מינתה את עו"ד חגי אולמן כמפרק הזמני, והתירה לו "לתפוס, לשמור, לבטח ובמידת הצורך לנהל את נכסי החברה".

עוד" אולמן יהיה רשאי גם, על פי צו בית המשפט, לבצע חקירות מקיפות אודות נסיבות קריסת החברה והיקלעותה לחדלות פירעון.