אאא

אחרי הפרקליטות, גם שופט בית המשפט המחוזי בירושלים, משה רביד, קובע היום כי לאור הראיות, קיים חשש שהאם החשודה בהרעבת בנה מסוכנת ליתר ילדיה.

לדבריו, "הודעות הצוות הרפואי שטיפל בה לא הותירו בלבי ספק בשאלת קיומן של הראיות לכאורה להוכחת האשמה המיוחסת לאם".

ההחלטה ניתנה במסגרת בקשת הפרקליטות להגביל את תנאי שחרורה של האם ממעצר. בשבוע הבא יתקיים דיון נוסף בנושא.

השופט התייחס לעובדה ששבועיים לאחר שהורחקה מבנה פורסמו תמונות של ילדה, כשהוא מצב טוב יותר ומתאושש: "תמונות אלו מעידות כאלף עדים על מצבו הפיזי הקשה בו היה נתון קודם שהרחיקו את אמו ממנו ועל השיפור העצום שחל במצבו הפיזי לאחר מכן", קבע.

לדברי השופט: "אם המונעת בנה הקט במכוון ובשיטתיות אוכל; גורמת להרעבתו עד כדי תת זונה וסכנה ממשית לחייו; מחבלת בטיפולים הרפואיים שניתנו לו; מטעה את הצוות הרפואי ביחס למצבו; גורמת לכך שיעבור אין ספור בדיקות וטיפולים רפואיים מכאיבים מסוכנים ומיותרים, ואף פוגעת בגופו וגורמת לו חבלות ונגעים מדממים בעור".