אאא

הרב יצחק בצרי, בנו של המקובל הרב דוד בצרי ומקורבו של ה'חלבן', מצא קשר מיסטי לשלג הצפוי בירושלים ולסיום ימי השובבי"ם. 

לדברי הרב בצרי, השלג שיכסה את ירושלים מהווה סימן שהקב"ה קיבל את תפילותיהם של עם ישראל ברצון. 

בשיחה ל"כיכר השבת", אמר הרב בצרי: "כתוב אם יהיו חטאיכם כשנים - כשלג ילבינו. בדיוק כמו ביום כיפור, השלג מסמל את הכפרה על העוונות. 

"העובדה ששלג צפוי לרדת ירושלים מהווה סימן טוב מאוד לישראל", אומר הרב בצרי. 

תקופת השובבי"ם - המורכבת מפרשות שמות, וארא, בא, בשלח, יתרו ומשפטים נחשבת כמסוגלת לכפרת עוונות.

במהלך התקופה, נוהגים להתענות כמות מסוימת של צומות כדי לכפר על החטאים.

במקום צומות, ניתן גם לפדות את התעניות בכסף המועבר לצדקה.