אאא

צוואת רבי יהודה החסיד

הובא באזהרת רבי יהודה החסיד שאין להתחתן כשיש שמות זהים לחתן ולחמיו או לכלה ולחמותה. יש אומרים שהטעם הוא כדי שלא יקרא אדם לאשתו בשמה, כשאמו לידו, ויהיה בכך פחיתות כבוד לאם. וכן להפך, אם האשה קוראת לבעלה בשם אביה בפניו.

למעשה איננו נוהגים כך, שכן צוואות אלו הם ליוצאי חלציו בלבד. אמנם טוב לחוש ולקבל ברכה של רב על הנישואין, בשל צוואתו של רבי יהודה החסיד. אם השם המלא של הכלה ושל חמותה שונים – אין צורך להקפיד לשנות את השם, גם אם שתיהן נקראות בדרך כלל באותו השם. אם כבר נשאו, ושמו כשם חמיו או שמה כשם חמותה -צריך לשנות שם אחד לשם כינוי, ואין לחשוש.

בעניין שמות שווים למחותנים- אין מקפידים. מותר לקרוא לחמיו וחמותו בשמותיהם הפרטיים אם הם מסכימים לכך, אך אם רואים בכך פחיתות כבוד – יקרא להם חמי וחמותי או כל שם אחר שמתאים להם.

זהירות, רבנים מחשבנים

תורתנו הקדושה אמרה: "תמים תהיה עם ה´ אלהיך". אין צורך להתאים שמות על מנת להתחתן למרות שמצינו בספרים התאמות בענין זה. בכל מקרה אין לבטל שידוך מפני אי התאמה בין שמות בני הזוג המחושבים בחשבון השמות. אם הלכו לרב מסוים ואמר להם שהשמות שלהם הם סימן לא טוב - תמיד ניתן להוסיף אות אחת או להחסיר אות אחת מהשם.

מעשה ברב אחד שהיה בודק שמות של בני זוג ולעיתים מכריז שעליהם להפרד, גם כשהיו נשואים. עניין זה גורם צער רב. גמרא נאמר כי זוג שמתגרש אפילו המזבח מוריד עליו דמעות. הזהירו חכמים את אותו רב שיחדל ממעשיו, אך הוא המשיך בשלו. עד שאמר אותו חכם לרב כי על פי החשבון, שמו ושם אשתו לא מתאימים וכי עליהם להתגרש. אותו רב אחז בראשו וזעק: איך אעשה זאת? יש לי שמונה ילדים. איך אגרש את אישתי? השיב לו החכם: אינך צריך לגרש את רעייתך, אך הזהר לך על סמך מספרים וחשבונות שאין בהם ממש, להפריד זוגות אחרים.

פעם אחת הגיע זוג לפני רב, הם רצו להתחתן וביקשו מהרב לבדוק את שמותיהם. לאחר בדיקה הודיע להם הרב שהשמות לא מתאימים ועליהם להפרד. אך הזוג היה עיקש והגיע לרב אחר. לאחר שזימן אותו רב את בני הזוג, הוריהם ואת אותו רב שהורה להם להיפרד, שאל החכם את אמה של הצעירה האם יש לה שם נוסף. האם השיבה בחיוב, ופניו של החכם אורו. מיד לקח נייר ועט ואמר: אם כן החשבון שונה והזוג יכול להינשא.