אאא

כ"ק האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק השוהה בימים אלו בלונדון לטובת מוסדותיו, ביקר אמש (רביעי) בבית הנגיד והעסקן לבית בעלזא הרב אבא חייא פריד, לשם התאספו עשרות מתומכי ונדיבי בית בעלזא בלונדון ותרמו סכומים הגונים למוסדותיו.

האדמו"ר הדגיש בדבריו שקידוש השם שזכה לעשות בעת שהשתתף בשמחת השבע ברכות בבעלזא שווה כל הון דעלמא. "איני מוכרו אפילו בסכומים של מיליון דולר", אמר האדמו"ר.

האדמו"ר בירך את הנדיבים והעסקנים בברכות חמות להצלחה.