אאא

הסערה סביב פרסום הספר 'השקדן' על מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א טרם שככהה, אולם מסתמן מוצא למחלוקת בדבר תכני הספר.

על פי הדיווח שהגיע לידי 'כיכר השבת', הורה הגרי"ש בימים האחרונים, כי מי שיקרא את הספר ויכריע בעניינו, הינו הגאון ר' יוסף אפרתי שליט"א, מקורבו של הגרי"ש שליט"א, והמועמד המסתמן מטעמו לרבה של ירושלים.

על פי הדיווחים, לא הייתה תמימות דעים בקרב בני הבית באשר לספר, ובעוד הגר"צ ויספיש ר"י הר"ן וממקורבי הגרי"ש טען שהספר מבזה את מרן ומכיל שקרים, הרי שבתו של הגרי"ש - הרבנית לאה אוירבאך (רעיית הגאון ר' עזריאל אוירבך) טענה כי הספר בסדר גמור ואין בו שום בעיה.

עיקר המחלוקת נגעה לתכני הספר העוסקים בתקופת כהונתו של הגרי"ש ב'היכל שלמה', וכן בתמיכתו של הגרי"ש באחד הצדדים בסכסוך הידוע בישיבת פוניבז'.

הספר המדובר, הינו ראשון מסוגו המתעד את חיוו של הגרי"ש אלשיב באופן אוטוביוגרפי, ובהתאם לכך ההתעניינות הרבה סביבו. יש לציין, כי בזמן האחרון מדווח על מספר ספרים נוספים הנכתבים בימים אלו, ביניהם גם על ידי הגר"צ ויספיש שליט"א - מקורבו של הגרי"ש.

כך או כך, ההכרעה בנושא עברה לידיו של הגר"י אפרתי, ואם הוא יכריע כי לדעתו אין בספר פסול, הרי שיתכן כי 'יתד נאמן' יאלץ לפרסם מודעה אודות ה'הכשר' שניתן לספר.