אאא

שר המשפטים פרו´ יעקב נאמן יוזם חוק לפיו תהיה סמכות לבית הדין הרבני לדון בכל עניין העולה מהסכם גירושים לאחר מתן הגט, גם אם אחד מבני הזוג יסרב להמשיך ולהתדיין בפניו. נוהל זה היה מקובל בעבר עד ששונה בידי הבג"ץ. כך פורסם ב´הארץ´.

שר המשפטים, הפרו´ יעקב נאמן, יוזם הצעת חוק ממשלתית להרחבת סמכויות בתי הדין הרבניים גם לנושאים אזרחיים. לפי התוכנית תהיה סמכות לבית הדין לדון גם בתביעות נזיקין ממוניות הקשורות להסכמי גירושים שנחתמו בפניו, ותוקנה להם הסמכות הבלעדית לדון בתביעות נגד סרבני גט. זאת בהתאם להבנות בעל פה בין הליכוד לש"ס, ערב כניסת ש"ס לקואליציה.

הצעת החוק תשלול אפשרות שאחד מבני הזוג, יפנה לערכאות בנושא הסכמי גירושים שנחתמו בפני בית דין רבני. לביה"ד גם תהיה סמכות לדון בכל עניין העולה מהסכם גירושים לאחר מתן הגט, גם אם אחד מבני הזוג יסרב להמשיך ולהתדיין בפניו. בית הדין יוכל לדון בכל עניין הכרוך בהסכם הגירושין, כולל אכיפתו, ביטולו ומתן פרשנות לסעיפיו, הנוגעים להסדרי משמורת על ילדים, ענייני ממון ועוד.

במשרד המשפטים שוקלים להוסיף להצעת החוק סעיף חדשני לפיו בתי הדין הרבניים יהיו בעלי סמכות ייחודית בתביעות נזיקין נגד סרבני גט, ויוכלו להטיל קנסות כבדים ותביעות פיצויים על סרבני גט.

התיקון לחוק בתי הדין הינו בעיקרו השבת המצב לקדמותו, לפני שהבג"ץ התערב בסמכויות בתי הדין ופגע בהם.

התיקון הובטח לש"ס בכהונת הממשלה הקודמת, בראשות אהוד אולמרט, וגובש על ידי השר יצחק הרצוג. אך בעקבות לחץ משפטנים הוסר מסדר היום. הפעם לא נכלל החוק בהסכם שחתמה עם הליכוד. עם זאת, הושגה הסכמה בעל פה בעניין בין הליכוד לש"ס והשר נאמן אף נפגש עם מרן הגר"ע יוסף בנושא.