אאא

כולנו מכירים את המשנה במסכת ראש השנה: "...באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמישה עשר בו". הלכה זו, שמשמעותה שאין לעשר מפירות האילן שחנטו לפני א' שבט, או ט"ו שבט, על פירות שחנטו לאחר תאריך זה, היא המקור ליום הידוע לנו כ"ט"ו בשבט", אחד מהימים המצויינים לטובה בלוח השנה שלנו.

רבים תמהו במהלך הדורות הכיצד הפך יום זה, שעיקרו הלכה פשוטה בהלכות תרומות ומעשרות, למעין חצי חג, יום שאין אומרים בו תחנון. פרשנויות רבות נאמרו בדבר, והרבה משמעויות יוחסו לט"ו בשבט, מהן על דרך הפשט ומהן קבליות. רבים נוהגים לערוך סדר ט"ו בשבט, או טיש ט"ו בשבט, ולאכול בהם מפירות ארץ ישראל. אך לא רק פירות גשמיים (טריים או מיובשים) עומדים במרכזו של יום זה.

בישיבות חסידיות, מרבים לצטט את דבריו של בעל חידושי הרי"מ מגור שט"ו בשבט הוא ראש השנה לחידושי תורה, שהם "פירות האילן" האמיתיים. דומה, שהעיקרון העומד ביסודם של פרשנויות מעין אלו, הוא לשון הפסוק בפרשת שופטים "כי האדם עץ השדה" - קיים קשר ודמיון בין האדם לעץ. מעניין, שגם כאן חלק ממפרשי הפשט ביארו את הפסוק דווקא בלשון תמיהה ושלילה, ואחרים פירשו שכוונת הפסוק היא שעץ השדה הוא מקור מזונו של האדם. אולם הפירוש הידוע ביותר, הוא דווקא כדברי המדרשים והמקובלים הקוראים את הפסוק ככתבו - האדם הוא עץ השדה.

העץ גדל בשדה. גרעין קטן נטמן בקרקע, מוקף באדמה, בבוץ ובלכלוך, אבל הוא לא נעלם ולא הולך לאיבוד. הגרעין מוציא שורשים ויונק מן האדמה כל מה שהוא זקוק לו – מים, מזון, ומינרלים. הוא לא יונק את הבוץ, הוא לא מושפע מהלכלוך. הוא יודע היטב להפריד בין מה שהוא זקוק לו, לבין מה שהוא חסר תועלת ומזיק. וככה הוא הולך וגדל, הולך ומתפתח, עד שהוא הופך לאילן חסון וגבה קומה.

האדם - אף הוא גדל בעולם לא פשוט. אור וחושך משמשים לו בערבוביא. החפץ חיים אמר פעם שהתשובה לשאלה "מה הוא האדם" היא פשוטה - "מה שהוא רואה ומה שהוא שומע". מה שהאדם קולט מסביבתו - משפיע עליו בצורה חזקה ביותר, וכל אחד צריך להחליט מה הוא לוקח ומה הוא משאיר. "רבי מאיר – רימון מצא, תוכו אכל קליפתו זרק". מה שנקלט בשורש משפיע על הגזע, מה שנמצא בגזע מצמיח את הענפים, מה שבענפים מגדל את הפירות. ומה שנכון עבור האדם הפרטי, נכון כפליים עבור הציבור בכללו. "כימי העץ ימי עמי", אמר הנביא ישעיה.

בימינו, עידן המידע הבלתי מוגבל, נראה שהמצב מסובך מתמיד. כולנו מוצפים במידע 24 שעות ביממה – עיתונים, חדשות, אינטרנט, רדיו, עובדות, שמועות ופרשנויות. מי שמעוניין בכך יוכל לקרוא אין סוף דעות על כל מה שקרה, על כל מה שקורה, ובמיוחד על מה שלא קרה בכלל, ואולי גם לא יקרה לעולם.

מתוך כל ים המלל הענק הזה צריך כל אחד לברור לעצמו את העיקר מהטפל, את החשוב מהזניח. האדם צריך ללמוד מהעץ – לקחת רק את מה שמועיל וטוב, את מה שיעזור לו לגדול ולהתחזק, ואת כל השאר פשוט לזרוק.

אי אפשר לעסוק כל הזמן בספקולציות. איך אמר ראש הממשלה? "להפסיק הפטפטת". לא כל פרשנות בעיתון בחו"ל, אמורה להתקבל אצלנו כעובדה מוחלטת, בפרט בנושא חשוב ורגיש כל כך כמו הגרעין האיראני. אל לנו ללכת שולל - פירות מתוקים לא יצמחו מזה.

מה שלא יהיה, העיקר שנתבשר בשורות טובות.